Dům hrůzy aneb sedm pater lží a manipulací (s vysvětlivkami pro humáče)*

/TOMÁŠ FÜRST/ Uběhlo pár měsíců a je na čase kauzu Nature Communications průběžně shrnout. Vývoj případu lze připodobnit k sedmipatrovému domu vystavěnému ze lží a manipulací. První patro tvoří samotný článek, který obsahuje grafy, o kterých je dokázáno, že nemohly vzniknout legitimní prací s experimentálními daty. Článek zároveň obsahuje triviální chybu, kdy jsou tři identické grafy vydávány za výsledky … Pokračovat ve čtení „Dům hrůzy aneb sedm pater lží a manipulací (s vysvětlivkami pro humáče)*“

Vědcům z RCPTM zřejmě na studentech příliš nezáleží; Je s tím schopno vedení UP něco udělat?

/MARTIN FELLNER/ Jsem přesvědčen, že primárním posláním univerzity je odborná výchova studentů – učit je, jak poctivě získávat informace, jak se v nich kriticky orientovat a jak s nimi dále pracovat, přemýšlet o nich. Od kvalitní univerzity se podle mne očekává, že bude podněcovat zvědavost studentů a mimo jiné odbourávat jejich ostych klást otázky.  V tomto příspěvku nechci … Pokračovat ve čtení „Vědcům z RCPTM zřejmě na studentech příliš nezáleží; Je s tím schopno vedení UP něco udělat?“

Raději méně, ale pravdu

/ZDENĚK HRADIL/ O tom, co se děje na naší univerzitě, toho bylo řečeno už tolik, že se v podstatě  nedá dodat nic moc nového. A v tom je také problém. Pokud by se mlčelo, vedení by mělo naprosto volné ruce pro svá rozhodovaní. Stejné to ale bude i v případě naprosto chaotické diskuze, kdy „každý něco říká“ a … Pokračovat ve čtení „Raději méně, ale pravdu“

Několik komentářů k „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)“

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Ve sdělovacích prostředcích zazněly informace, že „jak interní přeměření, tak externí nezávislá přeměření i odborná vyjádření zahraničních expertů v souhrnu potvrzují, že závěry článku Tuček et al., Nat. Comm. 2016 jsou validní“. Sdělení se opírá o dokument „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)“ zveřejněný na oficiálních … Pokračovat ve čtení „Několik komentářů k „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)““

Schovávaná s daty

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Byl jsem mezi adresáty korespondence, v níž děkan PřF požádal korespondenčního autora o hrubá data k mössbauerovským měřením z několika publikací a ten jej odmítl. Šlo jednak o článek v Nature Communications z roku 2016, jemuž je v poslední době věnována větší pozornost, a jednak o data k sedmi dalším článkům. Korespondenční autor … Pokračovat ve čtení „Schovávaná s daty“

K mimořádnému zasedání senátu

/ONDŘEJ ČERNOTÍK/ Necelé tři hodiny před mimořádným zasedáním senátu se na Seznam Zprávách objevil report o současné situaci na naší univerzitě, včetně informací o dnešním zasedání a jeho tématu [1]. Celý článek vyznívá poněkud tendenčně: není mi například jasné, proč autor článku doplňuje informaci o chybě v článku v Nature Communications doc. Tučka přívlastkem údajná … Pokračovat ve čtení „K mimořádnému zasedání senátu“

Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu za nejlepšího fotbalistu světa

/MARTIN FELLNER/ Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu stále za nejlepšího fotbalistu světa, jen proto, že byl fotbalovým mágem, jak se dnes moderně říká. Maradona byl sice fotbalový virtuóz, ale po morální stránce nestál ani za zlámanou grešli. Svůj rozhodující gól ve čtvrtfinálovém zápase s Anglií na mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku vstřelený rukou přiznal až … Pokračovat ve čtení „Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu za nejlepšího fotbalistu světa“

Povzdech a doporučení stárnoucího technokrata

/LUBOMÍR DVOŘÁK/ Situaci na kdysi mé universitě sleduji už jen z dálky a s jistou mírou nostalgie a je mi z ní zle, zle od žaludku, ale hlavně od srdce. Kam jsi se UP dostala v posledních týdnech, měsících, letech? Nechápu, kde se mezi lidmi vzdělanými, kteří v životě již něco dokázali, kteří vychovávají mladou … Pokračovat ve čtení „Povzdech a doporučení stárnoucího technokrata“

Jak udělat z prdu kuličku

/ONDŘEJ ČERNOTÍK/ Naše akademická obec žije další epizodou mýdlové opery o vzniku vysokoškolského ústavu a možných etických pochybeních některých jeho proponentů. Děkan přírodovědecké fakulty před více než půl rokem pozval jednoho svého podřízeného na kávu. A nyní se na světlo boží dostala nahrávka (přesněji její dvouminutový úryvek), která údajně ukazuje, jak je náš pan děkan … Pokračovat ve čtení „Jak udělat z prdu kuličku“

ROH

/TOMÁŠ FÜRST/ Kdysi bývalo právo rudé, demokracie lidová a republika socialistická. Obecně se tehdy rozumělo tomu, že smyslem přívlastku je otočit význam příslušného substantiva ve svůj opak. Odborové hnutí bylo tehdy revoluční. Kamarád mi vyprávěl, že ubrousky ukradené z této organizace dávaly jeho děti při prostírání stolu vždy do rohů, protože si na nich přečetly, že … Pokračovat ve čtení „ROH“

„Vítězný odborářský leden 2020“

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Den 6. leden 2020 vejde do historie spravedlivého boje třídního na Univerzitě Palackého jako den vítězství a zúčtování s reakcionářskými odborářskými předáky, kteří svými hanebnými postoji bránili dalšímu postupu revolučních sil naší lidové univerzity. Zpátečnické, rozvracečské síly vedené agenty cizáckých imperialistů nechtěly po osvobození naší univerzity připustit, aby náš pracující lid vládnoucí pseudohumanistický řád … Pokračovat ve čtení „„Vítězný odborářský leden 2020““

Ucho

(s vyhlášením literární soutěže!) /INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Prolog (viz text Michala Botura z D-Žurnálu) Dne 5. června 2019 doc. Pavel Tuček v kavárně nahrál hodinu a 33 minut trvající rozhovor mezi svým bratrem doc. Jiřím Tučkem a děkanem PřF UP doc. Martinem Kubalou. Nahrávku pořídil tajně, aniž by o tom informoval doc. Kubalu a požádal ho o … Pokračovat ve čtení „Ucho“

V rychlosti: Nahrávka, která bude projednávána na mimořádném zasedání Akademického senátu UP

/MICHAL BOTUR/ Protože se momentálně odehrává na Univerzitě Palackého mnoho složitě provázaných událostí současně, které nedokážeme v rychlosti systematicky zpracovávat, dovolujeme si zavést nový formát příspěvků, který jsme nazvali „V rychlosti“ a jehož účelem je krátce a věcně informovat o aktualitách. Doc. Pavel Tuček disponuje tajně pořízenou hodinu a 33 minut trvající nahrávkou rozhovoru mezi svým bratrem … Pokračovat ve čtení „V rychlosti: Nahrávka, která bude projednávána na mimořádném zasedání Akademického senátu UP“

Politika či apokalypsa?

/TOMÁŠ FÜRST/ Myslím, že to byl Václav Bělohradský, kdo kdysi rozdělil problémy ve veřejné sféře na politické a apokalyptické. Politickým problémem je třeba výše daní – lze o ní jednat, levice může požadovat trochu vyšší, pravice trochu nižší, po volbách se dohodnou na nějakém kompromisu. Ani jedna ze stran nemá pocit, že ústupek rovná se … Pokračovat ve čtení „Politika či apokalypsa?“

Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky

/DALIBOR ŠTYS/ Jsem upřímně přesvědčen, že tímto příspěvkem ztratím veškeré sympatie tech, kteří si doposud mysleli, že stojím na jejich straně. Ale, řečeno s kolegou Lutherem, „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“  Ve svém starším článku jsem rozebíral  vývoj způsobu udělování profesorských titulů v českých zemích a spolu s tím vývoj řízení univerzit. Zjednodušeně řečeno, rakouský císař, Masaryk … Pokračovat ve čtení „Kdo zachrání university před sebou samými? Prezident republiky“

Vánoční poselství

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Po jednání akademického senátu 11. 12. 2019 jsme se zřejmě ocitli na konci dalšího, snad už předposledního, aktu dramatu s titulem Catrina. Před začátkem posledního aktu se sluší rekapitulovat. Co tu tedy dosud máme? 1. Zničené mezilidské vztahy a pracovní kolektivy: kolegové, kteří si ještě donedávna vážili jeden druhého (anebo se alespoň navzájem zdravili a byli schopni spolupracovat), … Pokračovat ve čtení „Vánoční poselství“

Jsem rozladěn

/SVATOPLUK RIEGER/ Od chvíle, kdy jsem v červnu doc. Boturovi vysvětloval, jak pracuje systém vykazování a kontrol publikačních aktivit, pečlivě sleduji stránky tohoto fóra. Jsem jen běžný důchodce, ale protože jsem naši přírodovědeckou fakultu vystudoval a pak většinu aktivního věku strávil pod křídly naší Alma mater, není mi lhostejné, co se na ní v dnešní době děje. … Pokračovat ve čtení „Jsem rozladěn“

Propaganda a dvojí typ diskuze

/BOHUMIL TRÁVNÍČEK/ Pan kolega Ivo Jirásek na stránkách D-žurnálu publikoval zdařilou analýzu užívání pojmu „excelence“ na Univerzitě Palackého. Termín „excelence“ je v tomto kontextu patrně možno vnímat především jako jeden ze současných nástrojů propagandy při „soutěžení“ (méně eufemisticky „boji“) o prostředky. Zdá se však, že současní manažeři vědy a vzdělanosti termín „propaganda“ nemají příliš v lásce, … Pokračovat ve čtení „Propaganda a dvojí typ diskuze“

Filtrace dat a obrázky v Nature Communications

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho jsem se pokoušel zreprodukovat filtrační proces, který by vedl od naměřených dat k takové podobě obrázků, jaká je prezentována v diskutovaném článku v Nature Communications. Této problematice jsem se věnoval zde , zde a zde. Postupně jsem dospěl k závěru, že něco takového pomocí běžných filtračních postupů není možné. V příloze jsou shrnuté argumenty, … Pokračovat ve čtení „Filtrace dat a obrázky v Nature Communications“

Oborovost výzkumu a obtíže excelence

/IVO JIRÁSEK/ Integrace výzkumných center na UP se stává realitou. Kumulace excelentních výzkumných týmů má zvýšit naši mezinárodní konkurenceschopnost. Přísliby rozvoje a růstu vědecky excelentního pracoviště, posilující dobré jméno naší alma mater a ještě úspěšnější umístění v mezinárodních žebříčcích, stejně jako vize přinášející prostřednictvím lepšího hodnocení více financí na vědu a výzkum celé UP, převážily … Pokračovat ve čtení „Oborovost výzkumu a obtíže excelence“

Další výzva rektorovi

/MARTIN FELLNER/ Emeritním učitelem zatím nejsem, k výzvě Dr. Tillicha se všakpřipojuji. Podle mého nejhlubšího přesvědčení nemá rektor UP Jaroslav Miller morální kredit na to, aby dále pokračoval ve vykonávání funkce rektora. Mimo jiná pochybení dávápřednost vědeckému věhlasu (H indexu) před morálkou. Za svého rektora se stydím, stejně tak, jako se stydím za našeho současného prezidenta. Pane rektore, prosím, odstupte ze své funkce.

Emeritním učitelům Univerzity Palackého

/JOSEF TILLICH/ Vážení emeritní kolegové,  po řadě let, kdy jsem se odmítal účastnit setkávání seniorů na fakultě, neboť jsem bytostně nesouhlasil s postoji tehdejšího vedení fakulty, jsem se včera opět podíval na fakultu a zaznamenal mezi lidmi nadějná očekávání, která byla nicméně poznamenána nedávným vyjádřením rektora Millera na univerzitním senátu, že d-žurnál je žumpa. Pohádka IngeFialové, která … Pokračovat ve čtení „Emeritním učitelům Univerzity Palackého“

Pohádka o slepičce

/INGEBORG ŽUMPA[1] FIALOVÁ/ Bylo nebylo, za sedmero horami stál kurník, kterému se (nevím proč) říkalo Plackárna, a v něm bydlelo osm slepiček. Jedna kropenatá snesla jednoho dne zlaté vejce. Že na tom vejci nebylo všechno zlato, co se třpytilo, to už dneska víme, a je to jiná pohádka, ale bylo tam přece jen zlata dost, aby se … Pokračovat ve čtení „Pohádka o slepičce“

Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Sugestivní titulek článku „What universities can learn from one of science’s biggest frauds“ na webu časopisu Nature z 18.6. 2019 odkazoval čtenáře na souvislosti s publikováním detailní analýzy toho, jakým způsobem probíhalo na univerzitách v Japonsku a USA vyšetřování skandálu nevídaných rozměrů: Yoshihiro Sato, přední světový odborník v oblasti výzkumu kostí, si během … Pokračovat ve čtení „Poučí se univerzity z jednoho z největších vědeckých podvodů?“

Zločinec Fürst

/TOMÁŠ FÜRST/ Pan rektor zareagoval na můj text uveřejněný na dŽurnálu. Svoji reakci poslal (dva dny před klíčovým hlasováním o zřízení vysokoškolského ústavu) prostřednictvím prorektora Bilíka celému Akademickému senátu. Moje maličkost mezi adresáty reakce nebyla. Samozřejmě mě těší zájem, který Jeho Magnificence o mé texty projevuje, a proto zde přetiskuji rektorovu reakci bez dalšího komentáře. Předpokládám, že … Pokračovat ve čtení „Zločinec Fürst“