Dekameron: Neumím šít aneb Dekameron

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/ Starý život, jak jsme ho znali a na UP žili, ustal. Má to své obrovské negativní dopady, které tu nechci vypočítávat, ať nešířím špatnou náladu.  Má to ale i své výhody: Konečně, když ustal každodenní akademický ruch a shon, je čas na nedodělky, na dopsání článků, příspěvků, přednášek, které měl člověk už … Pokračovat ve čtení „Dekameron: Neumím šít aneb Dekameron“

Další informace k „ušitým rouškám“

Vážení kolegové, pokud máte doma šicí stroj, kapku času a troufli byste si ušít pár roušek, bude o vaši pomoc velký zájem – viz například text od Zuzany Krátké z imunologické laboratoře zde (https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/03/18/rousky-proc-je-treba-pomoci/ ).Pokud byste byli ochotní se do toho pustit, u fakultní vrátnice bude nachystaná krabice, do které můžete ušité roušky s vaším vzkazem … Pokračovat ve čtení „Další informace k „ušitým rouškám““

Roušky: proč je třeba pomoci

Vážení čtenáři, sběr ušitých roušek, které byste byli ochotni poskytnout velmi brzy zorganizujeme. [poznámka redakce] /ZUZANA KRÁTKÁ/ Jinak vypadá Coronavirus z tepla domova, jinak z první linie zdravotnického pracoviště. Asi jste už unavení z toho, jak se v televizi řeší COVID-19 od rána do večera. Nedivím se. Možná už ji vypínáte a raději si užíváte probouzejícího se jara. Pro … Pokračovat ve čtení „Roušky: proč je třeba pomoci“

Bez emocí

/JANA KALBÁČOVÁ VEJPRAVOVÁ/ Minulý týden byl na Džurnálu zveřejněn můj text zabývající se nesrovnalostmi v interpretacích výsledků článku Nat. Comm. 7: 12879 (2016). Velmi jsem váhala s uveřejněním, protože jsem se obávala, že článek rozvíří debatu spíše emotivní než vědeckou. Nicméně někteří kolegové, zejména ti, kteří mi pomáhali zjednodušit text tak, aby byl srozumitelný i pro čtenáře mimo … Pokračovat ve čtení „Bez emocí“

Jaká jsou rizika pro UP v Olomouci v případě zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN

/MICHAL BOTUR/ Pro účely petice na podporu Memoranda emeritních rektorů jsme si dovolili zpracovat jakousi analýzu rizik vzniku Vysokoškolského Ústavu (CATRIN) pro UP. Nejčastěji se uvádějí následující důvody (link na odpověď ředitelů), které vedly k návrhu zřídit CATRIN: Má dojít k větší integraci výzkumu, vytvoření nových synergií, lepší organizaci interdisciplinárního výzkumu. Současný návrh statutu CATRIN ale žádné … Pokračovat ve čtení „Jaká jsou rizika pro UP v Olomouci v případě zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN“

Manipulace dat nebo nesprávná interpretace ?

/JANA KALBÁČOVÁ VEJPRAVOVÁ/ „Scientific misconduct“ je téma, které čas od času otřese věrohodností vědecké práce a nabourá pověst pravdivosti vědeckých poznatků. Není to tak dávno co mladý německý fyzik Jan Hendrik Schön se manipulací dat dostal málem až na vrchol vědeckého Olympu.  Nedávno však toto téma začalo být intenzivně diskutováno i v  české vědecké komunitě.  V této souvislosti se … Pokračovat ve čtení „Manipulace dat nebo nesprávná interpretace ?“

Výsledky ankety o dění na UP / Questionnaire results, výsledky ankety z 22.2.2020 – 1.3.2020

MARTIN FAFEJTA, JIŘÍ KVITA/ Vážené kolegyně a kolegové, děkujeme Vám za Vaši trpělivost, účast a spolupráci, a přinášíme Vám  výsledky ankety o dění na UP https://forms.gle/gjpwghZehjD6pYhBA. Výsledky jsou v češtině dostupné zde http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/results/DotaznikSummary.pdf. Results in English are available here http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/results/DotaznikSummary_En.pdf. Animované GIFy s časovým vývojem jsou k dispozici zde http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik/anim/index.html [100MB], popř. vše přehledně http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik_results.html. … Pokračovat ve čtení „Výsledky ankety o dění na UP / Questionnaire results, výsledky ankety z 22.2.2020 – 1.3.2020“

Emeritní rektoři v karanténě aneb proč je dobré míti dŽurnál

/MICHAL BOTUR/ Když v září 2018 nečekaně jako meteorit dopadl na naše stoly první návrh vzniku vysokoškolského ústavu (tehdy ještě pod jménem CIST), přišlo mi přirozené ohradit se proti mase jednostranných a až absurdně nadšených zpráv a dovolil jsem si formulovat svůj poněkud skeptičtější pohled, který jsem zaslal s prosbou  o otištění do univerzitního Žurnálu. Prorektor Petr Bilík … Pokračovat ve čtení „Emeritní rektoři v karanténě aneb proč je dobré míti dŽurnál“

O dvou bratrech, jedné nepodařené nahrávce a jednom podařeném odšumovači

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ V minulých dnech a týdnech nejen v akademické obci UP, ale i ve veřejném (medializovaném) prostoru, silně rezonovalo pozdvižení spojené s nahrávkou rozhovoru děkana PřF doc. M. Kubaly s bývalým zaměstnancem PřF doc. Jiřím Tučkem, jež byla pořízena v červnu 2019. Do vlny oprávněného rozhořčení nad způsobem pořízení nahrávky, okolnostmi jejího zveřejnění a pozorností jí věnované ze strany … Pokračovat ve čtení „O dvou bratrech, jedné nepodařené nahrávce a jednom podařeném odšumovači“

O čem teď vlastně diskutujeme?

/MICHAL BOTUR/ Ve středu 26. února napíše Akademický senát UP další kapitolu příběhu o pokusu rektora Jaroslava Millera zřídit na naší univerzitě vysokoškolský ústav (CATRIN) převážně z vědeckých center Přírodovědecké fakulty proti vůli této fakulty. Zrekapitulujme si v rychlosti dosavadní usnesení AS UP a pokusme se je konfrontovat se současným návrhem RUP, který je předložen ke schvalování. Idea … Pokračovat ve čtení „O čem teď vlastně diskutujeme?“

Dotazník o dění na UP

/JIŘÍ KVITA, MARTIN FAFEJTA/ Vážené kolegyně a kolegové,rádi bychom získali zpětnou vazbu z co nejširšího spektra akademické obce, pracovníků UP, absolventů, bývalých zaměstnanců i odborné a širší veřejnosti na současné dění na UP. Budeme velmi vděčni, pokud vyplníte následující dotazník, který je anonymní a jeho souhrnné výsledky budou zveřejněny po jeho uzavření. Prosíme Vás o … Pokračovat ve čtení „Dotazník o dění na UP“

Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého

/BOHUSLAV GAŠ, MILAN GELNAR, JAROMÍR LEICHMANN, ZDENĚK NĚMEČEK, JURAJ ŠEVČÍK, FRANTIŠEK VÁCHA/ Přírodní vědy staví na možnosti nezávislého ověření získaných výsledků. Snažíme se zkoumat přírodu jaká je, ne jaká bychom chtěli, aby byla, a naměřená data jsou nejcennější surovinou našeho poznání. Z nich se pak snažíme usuzovat, jak a proč jednotlivé děje probíhají, data nám … Pokračovat ve čtení „Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého“

The Olomouc scientific affair – an overview

/RADIM BERÁNEK, MARTIN HOF, VÁCLAV HOŘEJŠÍ/* Something unusual and unpleasant has been happening at the Palacký University in Olomouc for more than one year, and the matter seems to be still far from resolution. Here is a brief overview of the facts (many of further important details could not be incorporated here, but are available … Pokračovat ve čtení „The Olomouc scientific affair – an overview“

O managementu (nejen vědecké) práce

/MARTIN FELLNER/ Děkuji prof. Zbořilovi za dlouho postrádané oficiální stanovisko k současné diskusi nad publikacemi jeho týmu. Z jeho prohlášení 15.2.2020 se mimo jiné oficiálně dovídáme: 1) „ …čelíme (myšleno tým prof. Zbořila) situaci, která je bezprecedentní a pro všechny autory nová, kdy tým znenadání opustí (bez ohledu na okolnosti) vedoucí skupiny a současně člověk zodpovědný za chod laboratoře a … Pokračovat ve čtení „O managementu (nejen vědecké) práce“

Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Před časem jsem zde informoval o své žádosti o hrubá data k sedmi článkům, kterou jsem poslal univerzitě podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Univerzita mou žádost odmítla sedmnáctistránkovým textem, proti kterému jsem se odvolal. Minulý týden jsem si šel na poštu vyzvednout obálku s rozhodnutím odvolacího úřadu: na osmi stránkách se  mé … Pokračovat ve čtení „Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.“

Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/ Během shromáždění akademické obce na Přírodovědecké fakultě UP 9.12.2019 se rektor Jaroslav Miller snažil přesvědčit naplněnou aulu, že vidí dobré důvody pro to, aby vznikl vysokoškolský ústav CATRIN. O většině důvodů, které uvedl, by se dalo a také mělo zodpovědně diskutovat, což se v průběhu zmíněného shromáždění v náznaku také dělo. Překvapil ale důvod, … Pokračovat ve čtení „Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého“

Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Motto: „Ta devastace vztahů mezi značnou části Holice  a mateřskou přírodovědeckou fakultou nabyla takové míry, že se obávám, že ten hrnec, který byl rozbit, už slepit nejde …“. (Rektor UP na setkání s akademickou obcí PřF dne 9. prosince 2019) Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami, čtvero mořmi a nespočítaně operačními programy, rozkládalo se … Pokračovat ve čtení „Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní“

Záhada sextetu a jedna spekulace navíc

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho mi vrtalo hlavou jak je možné, že polské měření dalo přes 60% sextetu, zatímco olomoucká analýza trvala na tom, že v moessbauerovském spektru sextet není přítomen. Mně přitom vycházelo, že doplnění cca 30% sextetu do fitovací křivky znatelně zlepší shodu s daty.  Řeč je o tajuplném vzorku magnetických nanočástic uvězněných v grafenu … Pokračovat ve čtení „Záhada sextetu a jedna spekulace navíc“

Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?

/MARTIN FELLNER/ Několik článků skupiny jednoho z nejcitovanějších vědců světa prof. R. Zbořila vyvolává už mnoho měsíců důvodné pochybnosti  odborníků z PřF UPOL. První z těchto článků,  zveřejněný v časopise JACS (2007)[1]byl předmětem jednání EK UPOL[2] a v prosinci 2019 byl stažen[3]. U dalšího článku zveřejněného v Nature Communication (2016)[4] vyjádřila VR PřF pochybnosti o konzistenci dat a vyzvala, aby o tom děkan PřF informoval editora … Pokračovat ve čtení „Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?“

Věda, výzkum, data – audit jako řešení?

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Jsem absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která z více důvodů dala po získání Ph.D. nakonec přednost zaměstnání v klinických laboratořích před výzkumnými ústavy. Můj odborný život tak není závislý na deadlinech grantů nebo na úspěchu či neúspěchu mých publikací. Má současná specializace mi naštěstí umožnuje věnovat se i nadále výzkumu a výuce. Díky tomu mám … Pokračovat ve čtení „Věda, výzkum, data – audit jako řešení?“

Etický podnět

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Proslýchá se, že rektorova Etická komise je nyní zahlcena podněty podávanými pracovníky center. Bylo by divné, kdyby alespoň jeden podnět nemířil na mě.  V půli prosince si mě pan rektor pozval na setkání a předal mi podání podepsané 18 signatáři . Prý by ale byl raději, kdyby to komisi předávat nemusel: „zkuste se domluvit“, … Pokračovat ve čtení „Etický podnět“

Iracionální bratrovražedný konflikt?

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ V diskusích o tom nynějším dění na Univerzitě Palackého v Olomouci často soukromě slyším, že je to sebedestruktivní řežba dvou nepřátelských skupin hájících sobecky své zájmy, že  „v Olomouci se všichni ničí mezi sebou“. Já s tímto názorem nesouhlasím. Řekl bych, že se jen postupně vyjevuje, jak je tam zřejmě rozšířeno to, čemu se říká „scientific … Pokračovat ve čtení „Iracionální bratrovražedný konflikt?“

Vypořádaný podnět?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Rektor vydal text vyjadřující se ke článku v Nature Communications. Začíná takto: „Vedení Univerzity Palackého respektuje výsledky externího a nezávislého měření zadaného zahraniční laboratoři v souvislosti s prověřením validity závěrů článku Tuček et al. Nature Comm. 7, 12879, 2016 ve smyslu původního podnětu k Etické komisi učiněné děkanem Přírodovědecké fakulty UP v červnu a září … Pokračovat ve čtení „Vypořádaný podnět?“

Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ Níže uvedený text byl publikován v mírně formálně pozměněné podobě na serveru Věda a výzkum. Již více než rok se na Univerzitě Palackého v Olomouci děje cosi znepokojivého. Intenzita tamního konfliktu nabírá v posledních týdnech mimořádné intenzity; stále více se tam podle mého názoru hraje o základní principy etiky vědecké práce a publikování jejích výsledků, tedy o … Pokračovat ve čtení „Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky“