Lekce jidiš z RCPTM

/TOMÁŠ FÜRST/

Občas se říká, že žádný jazyk nedokáže zcela vystihnout kombinaci arogance, sobectví, drzosti a absurdity, která je obsažená v jidiš výrazu chucpe. Slovníková definice používá příběh mladíka, který je souzen pro vraždu rodičů a domáhá se nižšího trestu, neboť je sirotek. Snad abychom si nemuseli neustále vyprávět tento příklad, nabídli nám kolegové z RCPTM ještě jeden – lepší. 

Tomáš Hudlický je český chemik, který nedávno publikoval esej, ve kterém velmi zdvořile a mírně vyslovil několik názorů na stav současné chemie. Vzhledem k tomu, že se něžně otřel o dva články víry progresivistů – genderovou vyváženost a diversitu – dostavila se obvyklá vlna hysterie. Článek byl stažen, šéfredaktor se obřadně omlouval, oběma oponentům bylo vyčiněno a progresivisté se předhánějí, kdo se od časopisu dřív distancuje.

Náš příběh pokračuje tím, že se Učená společnost České republiky kolegy Hudlického zastala tímto prohlášením. Píše se v něm mimo jiné: 

Níže podepsaní členové Učené společnosti České republiky podporují co nejrozhodněji svobodu projevu. Věříme, že svobodná výměna myšlenek je klíčovou podmínkou pro hledání pravdy a že upřímně vyjádřené názory by měly být zkoumány, zpochybňovány nebo vyvraceny, ale neměly by být cenzurovány nebo potlačovány.

To je samozřejmě chvályhodný počin, takže potud vše v pořádku. Údiv začnou budit až některé podpisy pod tímto textem. Pod prohlášením jsou totiž mimo jiné podepsáni Pavel Hobza, Pavel Jelínek a Radek Zbořil. Skutečně?

Když doktorand Čeněk Gregor hledal (a nalezl) pravdu o zfalšovaných grafech v práci svého školitele Radka Zbořila, zařídila komise vedená Pavlem Hobzou jeho neúspěšné ukončení studia. Pavel Jelínek pro změnu podal podnět Etické komisi, aby prošetřila soubor mých názorů na dění na UP. V textu podání se explicitně uvádí, že jeho smyslem je „zastavit tuto bezprecedentní kampaň poškozující dobré jméno Univerzity Palackého“. Tedy nikoliv zpochybňovat či vyvracet, ale cenzurovat a potlačit. A konečně Radek Zbořil i Pavel Hobza (spolu s 16 dalšími kolegy z RCPTM) jsou podepsáni pod dalším podnětem Etické komisi, tentokrát na Tomáše Opatrného. Místo zpochybňování a vyvracení jeho vědeckých argumentů stran původu grafů moessbauerovských spekter obsahuje text podání podezření z bossingu a stalkingu! Etická komise Tomáše Opatrného očistila v plném rozsahu, konstatovala, že se „ze strany prof. Opatrného jednalo jednoznačně o vědeckou polemiku týkající se (velmi zhruba řečeno) možné manipulace s daty …” a dále napsala:

Hovořit o tom, že předmětnými texty prof. Opatrný kohokoli pronásledoval (tj. že by se dopouštěl stalkingu), se jeví až absurdní.  

Zmínění tři pánové tedy buďto radikálně změnili své názory – nebo věří ve svobodu projevu a necenzurované hledání pravdy jen, když se tento netýká jejich práce. Ostatním učeným spolupodepsaným – zdá se – tohle chucpe nijak nevadí. Jaroslav Hašek by se dobře bavil.