Otevřená výzva rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN KUBALA/

Vážený pane rektore,

dne 28.8.2020 otiskla MF Dnes článek k rozhodnutí Etické komise PřF UP ohledně etických pochybení, týkajících se publikací prof. Zbořila „Etická komise: Elitní vědec nepodváděl, ale …“ spolu s doprovodným rozhovorem s prof. Zbořilem „V ničem jsem nepochybil, říká chemik“ [1, 2].

Samotný fakt porušování etických standardů vědecké práce dle mého názoru závažným způsobem poškozuje dobré jméno Univerzity Palackého, přičemž to, že prof. Zbořil porušuje Etický kodex, již postupně konstatovaly Etická komise UP, Etická komise AV ČR i Etická komise PřF UP a seznam jeho prohřešků je již poměrně rozsáhlý.

Namísto věcné obhajoby svých výsledků, kterými by prokázal objektivní věrohodnost svých publikací (tak, jak to požadujeme např. u každého studenta při obhajobách kvalifikačních prací), reaguje prof. Zbořil hrubými útoky na univerzitní orgány. Označení Etické komise, jejíž členové byli demokraticky zvoleni akademickým senátem, za orgán zřízený „jako nástroj likvidace zastánců vysokoškolského ústavu“ silně připomíná osobní útoky na (dnes již bývalého) předsedu Etické komise UP prof. Indráka z loňského roku. Do stejné kategorie je potřeba řadit i veřejně pronášená a v rozhovoru znovu opakovaná obvinění děkana PřF z šikany a bossingu, neboť již dva kontrolní orgány (inspektorát práce a oddělení interního auditu) konstatovaly, že tato obvinění jsou zcela neopodstatněná.

Tyto veřejné útoky na univerzitní orgány vnímám jako bezprecedentní a ještě závažnější formu poškozování dobrého jména univerzity. Jak mi telefonicky potvrdila redaktorka MF Dnes, jedná se o přepis odpovědí, které prof. Zbořil poslal do redakce písemně, nemohlo tedy dojít k neautorizovanému zkreslení jeho výpovědí. Považuji to za naprosto neakceptovatelné, avšak s ohledem na to, že prof. Zbořil podal výpověď z pracovního poměru na PřF UP, jsou již moje možnosti pracovněprávních zásahů prakticky nulové. Pracovněprávní kompetence ohledně dalšího působení prof. Zbořila na UP máte nyní (s ohledem na to, že dočasně disponujete pravomocemi ředitele vysokoškolského ústavu) ve svých rukou Vy.

Vyzývám Vás tímto, pane rektore, abyste se veřejně vyjádřil, zda považujete způsob a rozsah poškozování dobrého jména univerzity prof. Zbořilem za slučitelný s jeho dalším působením na Univerzitě Palackého.

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UP

[1] https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-radek-zboril-vedec-chemik-manipulace-s-daty-eticka-komise-univerzita-palackeho-regionalni-ce.A200828_567756_olomouc-zpravy_stk

[2] https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-radek-zboril-vedec-chemik-manipulace-s-daty-eticka-komise-univerzita-palackeho-regionalni-ce.A200828_567757_olomouc-zpravy_stk