Hrách na stěnu…

/JAN HUMPLÍK/

Milá akademická obci. Tento příspěvek nesouvisí s žádným aktuálním tématem na univerzitě ani ve společnosti… Bohužel… Stalo se již dobrým zvykem mainstreamových médií, že se z nich nic opravdu důležitého nedozvíme. Přitom se ve světě dějí mnohem zásadnější věci, než které pálí nás (ústav – neústav, případně vzít nebo nevzít si do tramvaje roušku…). Proto využívám (či snad zneužívám) aktuální popularity univerzitního média, abych obrátil Vaši ctěnou pozornost ke skutečnosti velmi děsivé a smutné. Podle studie, která vyšla minulý týden v Lancetu (Headeay et al. 2020), se v rozvojových zemích Afriky a Asie rozbíhá hladomor nevídaných rozměrů. O to smutnější je, že podle zevrubného obrazu mediální scény to celkem nikoho nezajímá (byť o studii referovala např. agentura AP). Z důvodů restrikcí spojených s pandemií jen v letošním roce přibude 140 milionů lidí žijících v absolutní chudobě (extreme poverty), koncem roku se tak počet lidí žijících v akutní hrozbě smrti hladem zdvojnásobí oproti výchozímu stavu na 256 milionů. Autoři očekávají zhruba 14% nárůst v počtu hladovějících dětí ve věku pod 5 let, což odpovídá nárůstu o přibližně 7 milionů jedinců. Střední odhad úmrtnosti dětí do pěti let v důsledku hladovění v letošním roce je 128 605 (ranging from 111 193 to 178 510 for best and worst case scenarios).

Chápu, že mnohé z Vás možná napadne „a co já s tím“ (případně „sorry jako..“). Nikdo z nás nemá prostředky ani možnosti něco takového efektivně řešit (všichni máme jen těch „pět chlebů a dvě ryby“). Ovšem i to je mnohem více než má většina ostatních obyvatel této planety. Zvažte tedy možnost přispět alespoň onou kapkou do moře (viz odkaz UNICEF). A také, což je stejně důležité, mluvme o těchto problémech s ostatními tak aby nezapadly. Třeba tím pomůžeme k tomu aby ti, kteří někde daleko umírají hladem, neumírali – anebo alespoň neumírali zapomenuti zbytkem světa. A v neposlední řadě jsou na naší alma mater i tací, kteří se těší  vlivu v politické a obecně „high-society“. Ti navíc mohou (jen pro tentokrát!) napnout svaly své výmluvnosti k něčemu opravdu důležitému a popíchnout odpovědné osoby na ministerstvech, aby nehleděli jen na volební preference, ale přispěli k řešení katastrofy na mezinárodní úrovni (ani v 500 miliardovém schodku státního rozpočtu nebude pro mezinárodní humanitární pomoc příliš mnoho místa). Verba movent, exempla trahunt

Odkazy:

Headey et al. 2020, The Lancet zde.

Tisková zpráva AP

Tisková zpráva UNICEF