Virtuální univerzita

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Na UP probíhají přípravy nového strategického záměru. Dočteme se tam různá chytlavá hesla, mezi nimiž vystupuje bez podrobnějšího vysvětlení i pojem „Virtuální univerzita“ [1]. Co si pod tím představit? Zkusme popustit uzdu fantazii.

Vybudujeme virtuální excelentní výzkumné týmy. Poohlédneme se po světě po expertech s vyčnívajícím h-indexem a zaplatíme je za to, že budou na své články připisovat jako afiliaci naši univerzitu. Klidně mohou pracovat z domu a být zaměstnáni i na svém původním pracovišti – stačí, když se jednou za čas přijedou podívat a vyfotí se tu pro nějaké propagační materiály na ukázku, jak jsme světoví. Ekonomicky to bude velmi výhodné, dokud nám tak budou slušným tempem přibývat články v prvním decilu. 

Přejdeme na systém virtuálních laboratoří. Namísto reálných měření na drahých přístrojích postupně přejdeme na počítačové generování experimentálních výsledků. Zajistíme experty, kteří vědí nejlépe, jak má správný výsledek vypadat. Na základě komplementárních znalostí a za použití zdokonalené metody korekce odskočených bodů vyvineme systém tvorby experimentálních grafů mimořádné kvality. Vypořádáme se i s potížisty, kteří se při pochybnostech dotazují na laboratorní deník: ke každému grafu se budou automaticky generovat i příslušné stránky laboratorního deníku.

Zavedeme virtuální komercionalizaci a transfer znalostí. Jak známo, Metodika 17+ počítá zejména v modulech „Společenská relevance“ a „Viabilita“ s hodnocením spolupráce s aplikační sférou či transferu do praxe. Oceňovány budou aktivity pro přenos znalostí a technologií na neakademické subjekty. Jako nejjednodušší se může ukázat podpora vzniku zaměstnaneckých eseróček, které budou s univerzitou „obchodovat“. Univerzita jim licencuje nějaké know-how a na oplátku si od nich zase třeba něco koupí nebo poskytne výhodnou protislužbu. V tabulkách se bude bude taková komercionalizace hezky vyjímat.

Zbývá již jen dořešit jak virtualizovat dotěrné studenty a jeden ze strategických cílů bude splněn.

[1] Viz např. zápis z posledního zasedání univerzitního senátu.