Konečně svoboda!

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/

Hlasováním 16 členů akademického senátu UP ze dne 17.6.2020 se osvobodilo více než 230 zaměstnanců (o tolika budoucích zaměstnancích rektor ve svém projevu k senátu mluvil, kolik jich je/bude ve skutečnosti, se arci neví) konečně vzniknuvšího vysokoškolského ústavu CATRIN z vlivu nenáviděného, zpátečnického děkana a umanutého předsedy akademického senátu PřF a od 1.10.2020 budou konečně moci svobodně provozovat špičkovou vědu na světové úrovni, aniž by je kdo omezoval kontrolami jejich výsledků či přemírou akademické demokracie, neboť, jak na inkriminovaném zasedání dále pravil náš pan rektor: „Špičková věda vyžaduje absenci demokracie a hlavně autonomii manažerského řízení“.[1]

Ale ze stagnace a z mnohých chomoutů se pokrokově osvobodila i celá univerzita! Podívejme se, co se dneska na UP už všechno svobodně smí, neboť precedens byl v uplynulých dvou letech, v průběhu debat a gest kolem zřízení ústavu, ustanoven:

Svoboda pro publikující badatele (možno vztáhnout již na studentské práce):

 • úvodníky a přání dobrého počtení čtenářům se smějí zapisovat do výkazů publikační činnosti jako vědecké studie a smějí se za ně inkasovat rivové body a peníze,[2]
 • výsledky experimentů se smějí všelijak přikrášlovat (mazat píky, odstraňovat šumy…), mohou se i celé fabrikovat, aby to v publikaci vypadalo víc sexy,[3]
 • smí se odmítnout vydat zdrojová data a dokonce – je-li žadatel příliš dotěrný – vám na pomoc přispěchá celé právní oddělení UP a rádo sepíše mnohostránkové rozklady, proč data vydat nelze[4],
 • vyslovují-li někteří šťouralové své podezření, že došlo k manipulaci s daty, příliš nahlas a příliš dlouho, smí se o přezkoumání požádat nezávislí experti, přestože mají prokazatelně osobní či obchodní napojení na pracoviště, kde k manipulaci patrně došlo,[5]
 • od zkoušek se smějí vyhodit studenti, kteří upozorní na nesrovnalosti v publikacích některého z examinátorů.[6]

Svoboda pro komunikační oddělení univerzity:

 • na oficiální médium univerzity se smějí dostat jen některé články a názory, zatímco jiné se tam dostat nesmějí,[7]
 • do médií se smějí vypouštět manipulativní „zprávy“ z univerzity, zato mluvčí pronášející a publikující jiný názor než ten, který má vedení, se smí (ba musí) označit za žumpu.[8]

Svoboda pro zaměstnance

 • nejsou-li zaměstnanci spokojeni s prací své odborové organizace, smějí ovládnout jinou odborovou buňku a skrze ni prosazovat své požadavky,[9]
 • smí se vyhlašovat stávková pohotovost za právo nebýt kontrolován svým nadřízeným a ponechat si platy v původní výši za jakýchkoli okolností. Tiskové oddělení RUP vaši ochotu stávkovat ihned sdělí celostátním médiím jako hlavní univerzitní zprávu dne.[10]
 • Smějí se pořizovat tajné nahrávky soukromého rozhovoru vašeho nadřízeného s kýmkoli, ty se pak smějí jakkoli upravit, sestříhat a znovu slepit tak, aby bylo každému jasné, že nadřízený plánuje sabotáž, královraždu, krádež století či podobná zvěrstva, a je tedy nutno ho eliminovat.[11] Nemějte obavy: taková nahrávka ihned dojde sluchu rektora, který nad ní hbitě svolá mimořádné zasedání senátu.[12]
 • Dojdou-li vám v odborné debatě argumenty, smíte protivníka obvinit ze všech možných přečinů (bossing, stalking, sexuální obtěžování, pomluva atd. – nehodící se škrtněte) a přes rektora nahlásit k Etické komisi.[13]  
 • Zdají-li se vám úsudky Etické komise slabé nebo dokonce vám nepříznivé, smíte protivníka hned žalovat.[14]Rektorovi jsou tyto praktiky – zdá se – proti mysli, soudím, ale že v této části své řeči[15] nekritizuje několik podání proti vedoucím pracovníkům PřF, trestní oznámení na děkana PřF a T.Fürsta ze strany ředitele CRH (odloženo), žalobu prof. Trávníčka proti několika bývalým kolegům z katedry (soudní řízení stále probíhá), trestní oznámení ze strany advokáta prof. Trávníčka směřující proti vedoucímu katedry a tajemnici PřF (odloženo) a podnět na inspektorát práce k prošetření bossingu ze strany děkana PřF (kontrola na pracovišti žádný bossing, šikanu ani diskriminaci nezjistila).
 • Jsou-li úsudky Etické komise v rozporu s očekáváním, smějí se do médií překroutit. Předseda Etické komise smí být vydán na pospas urážlivým útokům, aniž se ho rektor zastane.[16]
 • Octnete-li se v nebezpečí, že vás chce děkan propustit, smíte se nebát, neb se vás rektor jistě zastane: „Zachraňuji lidi vyhozené z RCPTM ve vědecko-technickém parku!… A já se ptám, pane Bože, my jsem univerzita s desítkou nositelů nobelových cen, že si můžeme dovolit takovou strašlivou personální politiku? Propustíme lusknutím prstu nejlepší vědce, které máme na univerzitě, co jsme to za univerzitu, jestliže toto přejdeme mlčením?“[17] Pozor, někde je tu ale zakopaný malý psík: když byli před několika lety z FF vylučováni (i nejcitovanější) profesoři a docenti (Marek, Štěpánek, Vičar, Daniel, Barteček, Kysučan a mnozí další), rektor se děkanu Lachovi do jeho „strašlivé personální politiky“ nijak nepletl, nijak ji nekorigoval ani nekomentoval (byť mnohým postiženým kolegům v osobním rozhovoru slíbil, že to udělá).[18]

Svoboda pro vrcholový management:

 • Z jednotlivých fakult se smějí vykrajovat její součásti dle libosti, aniž je k tomu zapotřebí souhlas děkana fakulty či akademického senátu fakulty,
 • nová jednotka se smí zřídit, aniž by byl proces legislativně, technicky, rozpočtově (atd.) uspokojivě dopracován,
 • panuje-li obava, že se děkan (akademický senát, akademická obec) dotčené fakulty budou z nějakého nepochopitelného důvodu vytunelování, destrukci, poškození fakulty bránit, smí se nejprve zakládat tajně, za jejich zády, a až se to provalí, smějí se použít všechny (i výše popsané) techniky dehonestace a deptání protivníka.  

No řekněte, není UP naprosto svobodné, ideální místo k životu? Trochu, pravda, džungle, ale máte-li ostré lokty a drápy, dobrý žaludek a dobré – ideálně stejně vyzbrojené – kamarády, nemůžete se tu ztratit.

Přibližně uprostřed svého projevu rektor vyslovil podiv nad tím, že po dvouleté diskusi se stále ještě najdou lidé, kteří o nutnosti koncentrovat vědecká centra stále ještě pochybují.[19] Pohlédnu-li na způsob, jakým se pod jeho vedením dosud na naší univerzitě tato koncentrace připravovala a prováděla, tak já se tomu tedy nedivím.


[1] http://upstream.upol.cz, 1:23:09

[2] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/05/28/kauza-chybne-vykazanych-uvodniku-aneb-standardni-procesy-na-up/

[3] Viz např. https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/04/09/kauza-manipulace-s-daty/ a mnohé další

[4] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/

[5] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/30/vyporadany-podnet/ a  https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/13/zahada-sextetu-a-jedna-spekulace-navic/

[6] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/28/afera-v-olomouci-a-principy-vedecke-etiky/ a https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/09/02/skolitel-zboril-vs-student-gregor-doplneni/ a další

[7] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/27/emeritni-rektori-v-karantene-aneb-proc-je-dobre-miti-dzurnal/

[8] zaznělo z úst rektora na zasedání ASUP 11. 12.2019, není sice v zápisu, ale účastníci dosvědčí.

[9] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/14/roh/ a https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/14/vitezny-odborarsky-leden-2020/

[10] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/09/04/pohotovi-stavkovat-ale-za-co/

[11] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/13/ucho/

[12] viz zápis z ASUP 22.1.2020 https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202020-01-22.pdf

[13] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/03/eticky-podnet/

[14] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/08/14/zpoved-postreleneho-postaka/

[15] http://upstream.upol.cz, 1:18:50 ff.

[16] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/11/07/univerzita-bez-autorit-abdikace-predsedy-eticke-komise/

[17] http://upstream.upol.cz, 1:19 ff.

[18] Viz https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZ%C3%A1pis%20AS%20UP%202016-03-09.pdf, bod 9.  

[19] http://upstream.upol.cz, 1:18 38.