Dotazník o dění na UP

/JIŘÍ KVITA, MARTIN FAFEJTA/ Vážené kolegyně a kolegové,rádi bychom získali zpětnou vazbu z co nejširšího spektra akademické obce, pracovníků UP, absolventů, bývalých zaměstnanců i odborné a širší veřejnosti na současné dění na UP. Budeme velmi vděčni, pokud vyplníte následující dotazník, který je anonymní a jeho souhrnné výsledky budou zveřejněny po jeho uzavření. Prosíme Vás o … Pokračovat ve čtení „Dotazník o dění na UP“

Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého

/BOHUSLAV GAŠ, MILAN GELNAR, JAROMÍR LEICHMANN, ZDENĚK NĚMEČEK, JURAJ ŠEVČÍK, FRANTIŠEK VÁCHA/ Přírodní vědy staví na možnosti nezávislého ověření získaných výsledků. Snažíme se zkoumat přírodu jaká je, ne jaká bychom chtěli, aby byla, a naměřená data jsou nejcennější surovinou našeho poznání. Z nich se pak snažíme usuzovat, jak a proč jednotlivé děje probíhají, data nám … Pokračovat ve čtení „Stanovisko emeritních děkanů přírodovědeckých fakult k současné situaci na Univerzitě Palackého“

The Olomouc scientific affair – an overview

/RADIM BERÁNEK, MARTIN HOF, VÁCLAV HOŘEJŠÍ/* Something unusual and unpleasant has been happening at the Palacký University in Olomouc for more than one year, and the matter seems to be still far from resolution. Here is a brief overview of the facts (many of further important details could not be incorporated here, but are available … Pokračovat ve čtení „The Olomouc scientific affair – an overview“

O managementu (nejen vědecké) práce

/MARTIN FELLNER/ Děkuji prof. Zbořilovi za dlouho postrádané oficiální stanovisko k současné diskusi nad publikacemi jeho týmu. Z jeho prohlášení 15.2.2020 se mimo jiné oficiálně dovídáme: 1) „ …čelíme (myšleno tým prof. Zbořila) situaci, která je bezprecedentní a pro všechny autory nová, kdy tým znenadání opustí (bez ohledu na okolnosti) vedoucí skupiny a současně člověk zodpovědný za chod laboratoře a … Pokračovat ve čtení „O managementu (nejen vědecké) práce“

Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Před časem jsem zde informoval o své žádosti o hrubá data k sedmi článkům, kterou jsem poslal univerzitě podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Univerzita mou žádost odmítla sedmnáctistránkovým textem, proti kterému jsem se odvolal. Minulý týden jsem si šel na poštu vyzvednout obálku s rozhodnutím odvolacího úřadu: na osmi stránkách se  mé … Pokračovat ve čtení „Data nejsou. Potvrzeno s kulatým razítkem.“

Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/ Během shromáždění akademické obce na Přírodovědecké fakultě UP 9.12.2019 se rektor Jaroslav Miller snažil přesvědčit naplněnou aulu, že vidí dobré důvody pro to, aby vznikl vysokoškolský ústav CATRIN. O většině důvodů, které uvedl, by se dalo a také mělo zodpovědně diskutovat, což se v průběhu zmíněného shromáždění v náznaku také dělo. Překvapil ale důvod, … Pokračovat ve čtení „Memorandum emeritních rektorů k současné situaci na Univerzitě Palackého“

Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní

/MAREK PETŘIVALSKÝ/ Motto: „Ta devastace vztahů mezi značnou části Holice  a mateřskou přírodovědeckou fakultou nabyla takové míry, že se obávám, že ten hrnec, který byl rozbit, už slepit nejde …“. (Rektor UP na setkání s akademickou obcí PřF dne 9. prosince 2019) Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami, čtvero mořmi a nespočítaně operačními programy, rozkládalo se … Pokračovat ve čtení „Masopustní pohádka o tom, jak dobrá a excelentní víla Katrin zachránila zdevastovanou Zemi univerzitní“

Záhada sextetu a jedna spekulace navíc

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Dlouho mi vrtalo hlavou jak je možné, že polské měření dalo přes 60% sextetu, zatímco olomoucká analýza trvala na tom, že v moessbauerovském spektru sextet není přítomen. Mně přitom vycházelo, že doplnění cca 30% sextetu do fitovací křivky znatelně zlepší shodu s daty.  Řeč je o tajuplném vzorku magnetických nanočástic uvězněných v grafenu … Pokračovat ve čtení „Záhada sextetu a jedna spekulace navíc“

Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?

/MARTIN FELLNER/ Několik článků skupiny jednoho z nejcitovanějších vědců světa prof. R. Zbořila vyvolává už mnoho měsíců důvodné pochybnosti  odborníků z PřF UPOL. První z těchto článků,  zveřejněný v časopise JACS (2007)[1]byl předmětem jednání EK UPOL[2] a v prosinci 2019 byl stažen[3]. U dalšího článku zveřejněného v Nature Communication (2016)[4] vyjádřila VR PřF pochybnosti o konzistenci dat a vyzvala, aby o tom děkan PřF informoval editora … Pokračovat ve čtení „Opravdu má tým rektora Millera akademickou obec za stádo tupých ovcí?“

Věda, výzkum, data – audit jako řešení?

/ZUZANA KRÁTKÁ/ Jsem absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která z více důvodů dala po získání Ph.D. nakonec přednost zaměstnání v klinických laboratořích před výzkumnými ústavy. Můj odborný život tak není závislý na deadlinech grantů nebo na úspěchu či neúspěchu mých publikací. Má současná specializace mi naštěstí umožnuje věnovat se i nadále výzkumu a výuce. Díky tomu mám … Pokračovat ve čtení „Věda, výzkum, data – audit jako řešení?“

Etický podnět

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Proslýchá se, že rektorova Etická komise je nyní zahlcena podněty podávanými pracovníky center. Bylo by divné, kdyby alespoň jeden podnět nemířil na mě.  V půli prosince si mě pan rektor pozval na setkání a předal mi podání podepsané 18 signatáři . Prý by ale byl raději, kdyby to komisi předávat nemusel: „zkuste se domluvit“, … Pokračovat ve čtení „Etický podnět“

Iracionální bratrovražedný konflikt?

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ V diskusích o tom nynějším dění na Univerzitě Palackého v Olomouci často soukromě slyším, že je to sebedestruktivní řežba dvou nepřátelských skupin hájících sobecky své zájmy, že  „v Olomouci se všichni ničí mezi sebou“. Já s tímto názorem nesouhlasím. Řekl bych, že se jen postupně vyjevuje, jak je tam zřejmě rozšířeno to, čemu se říká „scientific … Pokračovat ve čtení „Iracionální bratrovražedný konflikt?“

Vypořádaný podnět?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Rektor vydal text vyjadřující se ke článku v Nature Communications. Začíná takto: „Vedení Univerzity Palackého respektuje výsledky externího a nezávislého měření zadaného zahraniční laboratoři v souvislosti s prověřením validity závěrů článku Tuček et al. Nature Comm. 7, 12879, 2016 ve smyslu původního podnětu k Etické komisi učiněné děkanem Přírodovědecké fakulty UP v červnu a září … Pokračovat ve čtení „Vypořádaný podnět?“

Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky

/VÁCLAV HOŘEJŠÍ/ Níže uvedený text byl publikován v mírně formálně pozměněné podobě na serveru Věda a výzkum. Již více než rok se na Univerzitě Palackého v Olomouci děje cosi znepokojivého. Intenzita tamního konfliktu nabírá v posledních týdnech mimořádné intenzity; stále více se tam podle mého názoru hraje o základní principy etiky vědecké práce a publikování jejích výsledků, tedy o … Pokračovat ve čtení „Aféra v Olomouci a principy vědecké etiky“

Dům hrůzy aneb sedm pater lží a manipulací (s vysvětlivkami pro humáče)*

/TOMÁŠ FÜRST/ Uběhlo pár měsíců a je na čase kauzu Nature Communications průběžně shrnout. Vývoj případu lze připodobnit k sedmipatrovému domu vystavěnému ze lží a manipulací. První patro tvoří samotný článek, který obsahuje grafy, o kterých je dokázáno, že nemohly vzniknout legitimní prací s experimentálními daty. Článek zároveň obsahuje triviální chybu, kdy jsou tři identické grafy vydávány za výsledky … Pokračovat ve čtení „Dům hrůzy aneb sedm pater lží a manipulací (s vysvětlivkami pro humáče)*“

Vědcům z RCPTM zřejmě na studentech příliš nezáleží; Je s tím schopno vedení UP něco udělat?

/MARTIN FELLNER/ Jsem přesvědčen, že primárním posláním univerzity je odborná výchova studentů – učit je, jak poctivě získávat informace, jak se v nich kriticky orientovat a jak s nimi dále pracovat, přemýšlet o nich. Od kvalitní univerzity se podle mne očekává, že bude podněcovat zvědavost studentů a mimo jiné odbourávat jejich ostych klást otázky.  V tomto příspěvku nechci … Pokračovat ve čtení „Vědcům z RCPTM zřejmě na studentech příliš nezáleží; Je s tím schopno vedení UP něco udělat?“

Raději méně, ale pravdu

/ZDENĚK HRADIL/ O tom, co se děje na naší univerzitě, toho bylo řečeno už tolik, že se v podstatě  nedá dodat nic moc nového. A v tom je také problém. Pokud by se mlčelo, vedení by mělo naprosto volné ruce pro svá rozhodovaní. Stejné to ale bude i v případě naprosto chaotické diskuze, kdy „každý něco říká“ a … Pokračovat ve čtení „Raději méně, ale pravdu“

Několik komentářů k „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)“

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Ve sdělovacích prostředcích zazněly informace, že „jak interní přeměření, tak externí nezávislá přeměření i odborná vyjádření zahraničních expertů v souhrnu potvrzují, že závěry článku Tuček et al., Nat. Comm. 2016 jsou validní“. Sdělení se opírá o dokument „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)“ zveřejněný na oficiálních … Pokračovat ve čtení „Několik komentářů k „Prověření věrohodnosti a reprodukovatelnosti výsledků publikovaných v článku J. Tuček et al.: Nature Communication 7, 12879 (2016)““

Schovávaná s daty

/TOMÁŠ OPATRNÝ/ Byl jsem mezi adresáty korespondence, v níž děkan PřF požádal korespondenčního autora o hrubá data k mössbauerovským měřením z několika publikací a ten jej odmítl. Šlo jednak o článek v Nature Communications z roku 2016, jemuž je v poslední době věnována větší pozornost, a jednak o data k sedmi dalším článkům. Korespondenční autor … Pokračovat ve čtení „Schovávaná s daty“

K mimořádnému zasedání senátu

/ONDŘEJ ČERNOTÍK/ Necelé tři hodiny před mimořádným zasedáním senátu se na Seznam Zprávách objevil report o současné situaci na naší univerzitě, včetně informací o dnešním zasedání a jeho tématu [1]. Celý článek vyznívá poněkud tendenčně: není mi například jasné, proč autor článku doplňuje informaci o chybě v článku v Nature Communications doc. Tučka přívlastkem údajná … Pokračovat ve čtení „K mimořádnému zasedání senátu“

Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu za nejlepšího fotbalistu světa

/MARTIN FELLNER/ Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu stále za nejlepšího fotbalistu světa, jen proto, že byl fotbalovým mágem, jak se dnes moderně říká. Maradona byl sice fotbalový virtuóz, ale po morální stránce nestál ani za zlámanou grešli. Svůj rozhodující gól ve čtvrtfinálovém zápase s Anglií na mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku vstřelený rukou přiznal až … Pokračovat ve čtení „Část fotbalových fanoušků považuje Diega Maradonu za nejlepšího fotbalistu světa“

Povzdech a doporučení stárnoucího technokrata

/LUBOMÍR DVOŘÁK/ Situaci na kdysi mé universitě sleduji už jen z dálky a s jistou mírou nostalgie a je mi z ní zle, zle od žaludku, ale hlavně od srdce. Kam jsi se UP dostala v posledních týdnech, měsících, letech? Nechápu, kde se mezi lidmi vzdělanými, kteří v životě již něco dokázali, kteří vychovávají mladou … Pokračovat ve čtení „Povzdech a doporučení stárnoucího technokrata“

Jak udělat z prdu kuličku

/ONDŘEJ ČERNOTÍK/ Naše akademická obec žije další epizodou mýdlové opery o vzniku vysokoškolského ústavu a možných etických pochybeních některých jeho proponentů. Děkan přírodovědecké fakulty před více než půl rokem pozval jednoho svého podřízeného na kávu. A nyní se na světlo boží dostala nahrávka (přesněji její dvouminutový úryvek), která údajně ukazuje, jak je náš pan děkan … Pokračovat ve čtení „Jak udělat z prdu kuličku“

ROH

/TOMÁŠ FÜRST/ Kdysi bývalo právo rudé, demokracie lidová a republika socialistická. Obecně se tehdy rozumělo tomu, že smyslem přívlastku je otočit význam příslušného substantiva ve svůj opak. Odborové hnutí bylo tehdy revoluční. Kamarád mi vyprávěl, že ubrousky ukradené z této organizace dávaly jeho děti při prostírání stolu vždy do rohů, protože si na nich přečetly, že … Pokračovat ve čtení „ROH“