Úsvit šamanů

/TOMÁŠ FÜRST/

Toho večera přišel šaman k ohni se zasmušilou tváří. Jeho křišťálová koule během obřadu viditelně potemněla, což ukazovalo na nejhorší: Zítra nevyjde slunce. Šaman sdělil tuto strašlivou věštbu stařešinům. Co budou dělat? Samozřejmě hned padl návrh více se modlit, ale byl zamítnut jako nevědecký. Slepý stařešina Rudý Blatník měl lepší nápad. „Když vychází slunce, kokrhají kohouti. Nařídíme všemu lidu, aby se o půlnoci shromáždil na vrcholu Sluneční Hory a usilovně kokrhal.“ Jak řekli, tak učinili. Lid byl o půlnoci vyhnán biřici na Sluneční Horu a kdo neměl podepsané prohlášení potvrzené foniatrem, musel pět hodin v kuse kokrhat. Polovina dětí se u toho usedavě rozplakala, několik bojovníků se nachladilo a starou učitelku zpěvu Slavíkovou trefil šlak. Věda ale slavila té noci triumf – slunce vyšlo! Lid byl zachráněn, noční utrpení zapomenuto a stařešina Rudý Blatník zvolen doživotním vládcem.

Úvodní odstavec je dosti přesná analogie české koronavirové response. Před hlasováním o prodloužení nouzového stavu předložil ÚZIS poslancům tuto predikci.

Model předpovídal, že počet nově nakažených dosáhne koncem března 37 tisíc případů denně, tedy asi 370 případů na 100 tisíc obyvatel. Od začátku epidemie se na celém světě nikdy nestalo, aby počet nově potvrzených případů přesáhl 170 případů na 100 tisíc obyvatel, viz tento graf z Financial Times.

Česká republika navíc nikdy neprovedla více než 50 tisíc PCR testů denně, predikce ÚZISu by se tedy ani nemohla naplnit, pokud bychom nějak dramaticky nezměnili testovací strategii. 

Tvrdím tedy, že scénář ÚZISu je stejně absurdní jako věštba starého šamana – obě „instituce“ predikují něco, co se nikdy nikde ve zdokumentovaných dějinách nestalo a co je navíc technicky nemožné. A obě instituce tím dosáhly svého – exekutiva na základě této absurdní predikce drasticky zasáhla do svobody a práv lidí. 

Černý scénář se samozřejmě nenaplnil. Nenaplnil by se ani bez přijatých opatření, ale to se nedozvíme, protože paralelní vesmír bez přijatých opatření nemáme k dispozici. Šamani však mohou tvrdit, že katastrofa byla odvrácena na poslední chvíli tím, že byla moudrým panovníkem přijata rozhodná opatření. A důkaz toho že opatření fungují? Katastrofa se přece nekonala!

Ještě stále máme šanci zvolit příběhu jiný konec. Vyžeňme slepé stařešiny a falešné šamany z týpí, nechme kokrhání kohoutům a vezměme rozum a odpovědnost do hrsti.