Diskuze k rektorské volbě

/MICHAL BOTUR/

Dnes byly na stránkách univerzity zveřejněny programy kandidátů na rektora naší univerzity. Příští středu (24.3.) proběhne shromáždění akademické obce, na které budou kandidáti své teze prezentovat. Akademická obec bude mít příležitost pokládat otázky a kandidáty konfrontovat se svými postoji. Bohužel probíhající pandemie udělá i z této akce víceméně „online událost“ a navíc potřeba hájit rovnou soutěž ještě více sváže formu diskuze. Vypadá to, že kandidáti dostanou na prezentaci pouhých deset minut a každý člen bude mít pět otázek na jejichž zodpovězení budou jenom tři minuty.

Univerzita Palackého je instituce s rozpočtem v řádu miliard a s tisíci zaměstnanci. Srovnáme-li se se soukromým sektorem, kdyby podobně velká firma obsazovala analogickou pozici, výběrové řízení by trvalo měsíce a mělo by mnoho kol. I uchazeč na prodavače nábytku v IKEA musí absolvovat více než hodinový pohovor. Z tohoto pohledu je náš způsob výběru nedostatečný.

Jako senátor AS UP bych chtěl nyní udělat vše pro to, abychom úroveň voleb a našeho „výběrového řízení“ povznesli, jak jen to bude možné. Proto chci povzbudit akademickou obec, aby konfrontovala se svými dotazy a připomínkami kandidáty také na UPreflexi (přihlašovací údaje jsou stejné jako do portálu upol) nebo na dŽurnálu a veřejně deklaruji, že kandidáti, kteří budou diskuzi s akademickou obci ignorovat, nebudou mít naději získat můj hlas ani ve třetím kole volby.