Tříska v oku bratra jeho

/TOMÁŠ FÜRST/

Vědecká rada Akademie věd se pustila do vytahování třísky v oku Mendelovy university, kterou tam zaťal kolega Adam svoji kreativní výtvarnou činností, o které píšeme zde. Vědecká rada se usnesla, že:

1. Považuje porušování zásad dobré vědecké praxe a publikační etiky, nedávno týmem vedeným prof. RNDr. Vojtěchem Adamem, Ph.D., za závažné selhání s dlouhodobým negativním dopadem do národního systému vědy a výzkumu.

2. Konstatuje, že selhání je umocněno skutečností, že upozornění na tyto a další nesrovnalosti přichází ze zahraničí, přestože nesrovnalosti měly být již delší dobu zřejmé a měly být rychle napraveny v rámci příslušné instituce nebo alespoň z podnětu domácí vědecké obce. To indikuje systémový problém vědy v České republice, kterým je třeba se vážně zabývat.

3. Obrací se na etické komise a vědecké rady výzkumných organizací s tím, aby významnou část své činnosti věnovaly prevenci a dohledu nad dodržováním pravidel dobré vědecké praxe a publikační etiky.

4. Připomíná, že systémy hodnocení vědy a výzkumu by měly vždy obsahovat prvky eliminující snahy upřednostnit kvantitu výsledků nad jejich kvalitou, a především obsahovat prvky penalizující jakékoli porušení zásad dobré vědecké praxe a publikační etiky.

Což o to, usnesení je to velmi chvályhodné a například členům olomoucké velké vědecké rady je budu rád předčítat osobně, opakovaně a nahlas, a to zejména bod třetí.

O co lépe by mi však to předčítání šlo, kdyby se podobným způsobem vědecká rada AVČR vyjádřila také ke skandálnímu průběhu vyšetřování publikačních podvodů na svém vlastním ústavu, o kterém jsme opakovaně referovali zde, zde, zde, tady a ještě tuhle.

Vědecké radě AVČR tedy patří poděkování a odkaz na doporučenou literaturu: Matouš 7:3–5.