A total eclipse of the mind

/TOMÁŠ FÜRST/

Mezi Brnem a Olomoucí vypukla podivná soutěž, která univerzita předvede absurdnější řešení vědeckých podvodů. Dlouho to vypadalo na náskok nás, domácích. Pravidelní čtenáři dŽurnálu si mohou vybrat z desítek článků, které popisují neuvěřitelné ukázky jednání našich „excelentních“ kolegů na Catrině, rektorů, prorektorů a jejich úředníků, právního oddělení, kvestora, akademického senátu a mnoha jiných. Kdo je v této frašce nový, nechť si prosím přečte například Dům hrůzy, aby docenil schopnosti domácího mužstva.

Tým borců z Mendelovy univerzity v Brně však poslední dobou nastoupil k drtivému finiši. Se zvolením nového rektora si mnoho lidí všimlo, že na PubPeer visí několik záznamů o velice podezřelých obrázcích v jeho publikacích. Bezprostředně po jeho zvolení mnoho dalších podivností přibylo, takže dnes je s jeho jménem na PubPeer spojeno už 26 podezřelých záznamů. Tím hravě strčil do kapsy kapitána domácích, Radka Zbořila, s jeho ubohými pěti podezřelými pracemi a pouhými třemi retrakcemi.

Brněnská sága momentálně vstupuje do druhého dějství, které důvěrně známe z olomoucké tragikomedie: Etická komise prověřila 12 prací, na které upozornil PubPeer a u kterých je Vojtěch Adam korespondenčním autorem. Komise si vyžádala surová data, korespondenci s časopisy, přístrojové deníky a rozhovor s kolegou Adamem. 

Závěry komise jsou naprosto zdrcující a vřele doporučuji přečíst si celý text velmi podrobně. Komise doporučuje 6 článků stáhnout, u tří doporučuje autorovi, aby stažení zvážil a u zbylých tří se spokojila s opravou formou errata. S jistým zjednodušením lze pečlivě formulovaný text etické komise shrnout takto:

  • Je nesporné, že došlo k mnoha případům úmyslného falšování dat.
  • Kolega Adam trval na tom, že šlo o omyly, ale nebyl schopen ani v jednom případě rozumně vysvětlit, jak k nim mohlo dojít.
  • Nově zvolený rektor zřejmě nechápe pojem „raw data“ a místo originálních snímků z mikroskopů nabízel komisi JPG a PPT obrázky. 
  • Ve dvou případech našla komise nesrovnalosti i v obrázcích, které kolega Adam nabízel jako „opravu“ původních „omylů“.
  • Vysvětlení „omylů“, které kolega Adam presentoval etické komisi, bylo odlišné od toho, které dříve poskytl deníku N.

V kontextu výše uvedeného působí naprosto neuvěřitelně vyjádření předsedy akademického senátu Mendlovy univerzity, který pravil, že dle jeho názoru „nešlo o záměrná či úmyslná pochybení“. Jistě, obrázky se zřejmě otočily samy od sebe a do článku si vlezly po vlastních nožkách. Kolega Adam pronesl kouzelnou formulku „Za zjištěné chyby ve vědeckých pracích, které jsem vedl, se omlouvám, přesto za podstatné považuji, že u žádného z článků neměly vytýkané chyby signifikantní dopady do hlavních závěrů našich prací.” Druhou polovinu této věty (tu první ovšem nikoliv!) důvěrně známe od domácích „excelentů“. V redakci dŽurnálu jsme tomu začali říkat Science 2.0 – to je věda, ve které naměřená data nemají žádný vliv na závěry.

V této chvíli se čeká na jmenování kolegy Adama prezidentem republiky do funkce rektora Mendelovy univerzity. Pokud skutečně jmenován bude, doporučoval bych novému ministru školství (a jeho politickému náměstkovi) aby prosadili, že tato veřejná vysoká škola nedostane ani korunu z peněz daňových poplatníků až do doby, kdy přestane její samospráva okázale pohrdat etikou vědecké práce.