I ty, Brute?

/TOMÁŠ FÜRST/

Aneb moudrá dáma Akademie se učí od olomouckých mistrů,
jak neřešit problémy s falšováním dat

Za poslední dva roky jsem o skandálu s falšováním dat v publikacích olomouckého RCPTM mluvil se stovkami lidí po celé republice i za hranicemi. Mnohokrát jsem zaznamenal více či méně explicitně vyslovené poznámky o „balkánu a východě“ a o tom, že na standardních, zavedených vědeckých institucích by se něco takového stát nemohlo. Tedy ne že by se nemohlo stát, aby byl někdo přistižen při falšování experimentálních dat. Ale rozhodně by se nestalo to, co u nás v Olomouci, že se vedení instituce (u nás rektorát) postaví na stranu pachatelů a bude aktivně perzekuovat ty, kteří se snaží problém řešit.

Než jsme stihli olomouckou kauzu dořešit, naskytla se unikátní šance sledovat, jak ke skandálu podobného rozsahu přistupuje jeden z ústavů staré slavné Akademie věd. V publikacích kolegů z Ústavu experimentální medicíny se objevuje mnoho pozoruhodných obrázků. Například snímek označený jako Fig. 6A v článku Holan et al.,  Stem Cells Transl Med, 2015 je k nerozeznání podobný snímku 4c v článku Čejka et al., Oxid Med Cell Longev, 2019. Problém je, že snímek 6A údajně ukazuje zdravou tkáň, zatímco snímek 4c tkáň poškozenou ultrafialovým zářením, podrobenou experimentální léčbě. Obojí ovšem pravda být nemůže, neboť obrázky jsou zřetelně identické. Samozřejmě, může se jednat o triviální technickou chybu, jak v případě olomoucké kauzy zavile tvrdí všem etickým komisím autoři našich podivuhodných obrázků. Podobných „chyb“ je však v publikacích těchto autorů více. Schválně: ten, kdo najde tři identické obrázky tady, tady a tady, má bod [1]!

Zde jde ovšem o výzkum, na kterém mohou být založeny léčebné postupy, a navíc se při něm provádějí experimenty na zvířatech. Bylo tedy lze očekávat, že vedení Ústavu začne celou věc urychleně a odpovědně řešit, články budou staženy a Akademie jako celek se z případu poučí. Je šokující, že se Ústav zřejmě vydal opačnou cestou. Autoři podezřelých publikací byli z oddělení, jehož vedoucí falšování odhalila, přeřazeni na oddělení jiné, a dále publikují. Milá šťouravá vedoucí byla nedávno zbavena funkce a její oddělení bude zrušeno jako celek.

Aféra je zřejmě natolik rozsáhlá, že se celou věc nepodaří zamést pod koberec. O to pozoruhodnější je, že vedení Ústavu podniklo aktivní kroky proti zaměstnankyni, která problém odhalila a snažila se ho řešit. Akademie věd se tím zvolna dostává na stejnou šikmou plochu jako Univerzita Palackého, kde nás počáteční chybná rozhodnutí rektora dostala do situace, která už žádné dobré řešení nemá. Kdo doufal, že se při řešení problémů falšování dat budeme moci inspirovat u moudré staré dámy – Akademie věd – musí být prozatím ošklivě zklamán. Je však možné, že si paní Akademie pouze dává na čas a v historicky krátké době nám předvede čestný, spravedlivý a následováníhodný postup. My v Olomouci jí budeme držet palce. Jde totiž o hodně.

[1] Návod, jak získat bod: 5d-5e-6c.