Daj-li medaili aneb imunoglobulínový granát

/ŠÁRKA KUBINOVÁ a TOMÁŠ FÜRST/

Je to již rok, co v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd (ÚEM) propukl skandál ohledně falšování dat a manipulace publikovaných výsledků. Jako první na tuto kauzu  poukázal dŽurnál v článku I ty, Brute?, následovala reakce na serveru Jiná chemie a pozornost tomuto tématu věnoval i investigativní reportér Jiří Štický v obsáhlém článku o králičí válce v týdeníku Reportér. Na dŽurnálu pak vyšlo několik dalších článku, které se kauzou zabývaly [1].

Primární příčinou této kauzy bylo publikování práce autorského kolektivu Čejka a Čejková, u které jejich tehdejší vedoucí Šárka Kubinová nejprve odhalila nepřípustnou manipulaci a poté marně požadovala ke kontrole originální data (snímky z mikroskopu použité k analýze). Ředitelka ústavu Miroslava Anděrová místo řešení problému kolegy Čejku a Čejkovou přeřadila do jiného oddělení, kde se zřejmě nikdo zkoumáním pravosti dat nezdržuje. I přes potvrzení Etické komise ÚEM, že v práci k manipulaci s daty skutečně došlo [2], bylo autorům ze strany vedení ústavu umožněno spornou práci publikovat, aniž by se nevěrohodnost dat a pokus o jejich manipulaci jakkoliv vyřešil. Původní obrazová data stále nejsou k dispozici a článek dosud nebyl stažen. Tímto případem se již déle než rok zabývá Etická komise Akademie věd.

Udivující v této kauze je také postoj spoluautora problémové publikace profesora Vladimíra Holáně, který vzhledem k předchozímu šetření Etické komise ÚEM o manipulaci s daty věděl, a přesto jako spoluautor souhlasil s publikováním. Etická komise ÚEM dokonce obdržela jeho prohlášení, že k této práci přispěl analýzou genové exprese [3]. Taková analýza ale součástí publikace není a nikdy nebyla. Nejspíš další „vědecká roztržitost“ tohoto autorského kolektivu. 

Tento příkladný postoj profesora Holáně k vědecké etice před několika dny ocenila Česká imunologická společnost Granátovým imunoglobulinem, což je „nejvyšší ocenění udělované Českou imunologickou společností českým i zahraničním imunologům jako výraz poděkování za jejich přínos imunologii“. 

Tímto tedy laskavé čtenáře informujeme, že letošní imunoglobulinový granát byl předán odjištěný. Ostatní držitelé tohoto ocenění budou jistě potěšeni.


[1] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/10/08/akademie-ved-reaguje/

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR reaguje – DISKUZNÍ ŽURNÁL
Už zase, Brute? Aneb moudrá dáma Akademie to nechává vyhnít – DISKUZNÍ ŽURNÁL

[2] Redakce dŽurnálu má k dispozici rozhodnutí Etické komise č.j. 39/UEM/2020 ze dne 17.1.2020, které si autor vyžádal podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

[3] Redakce má k dispozici komunikaci dokládající toto tvrzení.