Dobývání informací

/TOMÁŠ FÜRST/

Když jsem si zřizoval živnostenský list – ke kterému má z nějakého důvodu kolega Navařík citový vztah – existoval ještě seznam volných živností, ze kterých si bylo lze vybrat, co na list napsat. Poněkud nudně jsem tehdy zvolil „vědu a výzkum“, ačkoliv jedna z možných položek byla i „dobývání bahna“. Inu, člověk nikdy neví, čemu se bude jednou věnovat:

Stejně jako Tomáš Opatrný jsem po zveřejnění zápisu z kolegia ředitele CATRIN požádal o podkladové materiály, ze kterých toto ctihodné těleso dospělo k závěru, že „neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP“. A stejně jako Tomáš Opatrný i já sem dostal pečlivým právním jazykem napsané odmítnutí poskytnout mailovou korespondenci s redakcemi s poukazem na to, že tuto korespondenci vedl Radek Zbořil ve svém volném čase bez použití veřejných prostředků a že s poskytnutím této komunikace nesouhlasí. S touto odpovědí jsem se ale nespokojil a proti rozhodnutí se odvolal k Úřadu pro ochranu osobních informací. Své odvolání jsem založil na tom, že ředitel CATRIN, Pavel Banáš, na říjnovém senátu říkal, že s redakcemi komunikoval on (tedy šlo o oficiální komunikaci z pozice ředitele, byť zatupujícího). Krom toho se domnívám, že pokud Radek Zbořil komunikoval s reakcemi z univerzitního mailu ohledně svých článků, které vznikly v rámci jeho pracovního poměru na UP, nemůže ze zásady jít o soukromou komunikaci.

Odvolací orgán mi dal za pravdu a věc vrátil univerzitě. Ta mi pak vyhověla a poslala dokument, který najdete v příloze. Je to černobílá verze toho, co dostal Tomáš Opatrný (viz příloha jeho článku na DŽurnálu). Z tohoto výsledku vyplývá několik dalších otazníků:

  • Co by asi dostal Tomáš Opatrný, kdybych se neodvolal? 
  • Pokud by k odvolání nedošlo a někdo poukázal, že ač na říjnovém senátu kolega Banáš mluvil o vlastní komunikaci s redakcemi, tak v odpovědi univerzity Tomáši Opatrnému se píše, že komunikoval jen Radek Zbořil, co by se dělo? Vysvětloval by kolega Banáš, že se na senátu přeřekl, nebo že je překlep v zápise?
  • Je mezi těmi začerněnými jmény i Radek Zbořil? Dospěla tedy UP ke stejnému názoru jako já, že nemohlo jít o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků? Nebo se našel jiný spoluautor, který takto s redakcemi komunikoval coby zaměstnanec UP, a komunikace Radka Zbořila tak může zůstat v utajení?
  • Na základě jakých informací a od koho vlastně redakce časopisů své odpovědi poslaly?
  • Na kolika prstech jedné ruky se dá spočítat ta „velká část akademické obce“, která dle textu Jakuba Navaříka „pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem CATRIN nikdy nedošlo“?