Nedošlo k etickým pochybením?

/RADIM BERÁNEK/

článku prof. Opatrného na Džurnálu jsem se dozvěděl, že generální ředitel CATRIN doc. Banáš nedávno citoval usnesení kolegia ředitele CATRIN, “že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.” Toto vyjádření jsem četl s velkým údivem. Omezím se na jeden konkrétní případ závažných etických pochybení autorů RCPTM-CATRIN UPOL (publikace Kmentová, Kment, Zbořil et al. Catal. Today 2019328, 111-117) [1], kde jsem byl původním oznamovatelem, a cítím proto povinnost se k případu vyjádřit a uvést věci na pravou míru.

1. Tento článek obsahoval jednoznačně vyfabrikovaná data (fotoproudové křivky), přičemž je naprosto vyloučené, že by se jednalo o nějakou kuriózní sérii neúmyslných chyb (“honest mistakes”). Článek byl retrahován [2].

2. Ke stejnému názoru (že se jedná o úmyslnou fabrikaci výsledků) dospěla i Etická komise Přírodovědecké fakulty UPOL, která se případem po mém oznámení detailně zabývala. Etická komise důkladným šetřením navíc zjistila, že autoři nejen fabrikovali data v původním článku, ale navíc se snažili tento fakt zamaskovat tím, že redakci časopisu nabídli “opravená data”, která však jednoznačně nemohla pocházet z údajně měřených vzorků, jelikož některá data měření pocházela z doby, kdy vzorky ještě neexistovaly. Tímto se autoři vedle fabrikace dat dopustili zároveň dalšího ze “smrtelných hříchů” vědecké etiky – falsifikace výsledků [3].

Vyjádření ředitele Banáše a jeho kolegia, že “v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP” je pro mne vzhledem k výše popsaným skutečnostem naprosto absurdní urážkou zdravého rozumu a výsměchem všem slušným vědcům. Nejde mi o nějaký “hon na čarodějnice” anebo „kopání do mrtvol“; jsem přesvědčen, že i pachatelé závažných etických prohřešků ve vědě mají právo – pokud se nejedná o opakované prohřešky – na druhou šanci. Ale je naprosto neakceptovatelné, aby naprosto jasně prokázaná závažná provinění proti vědecké etice byla relativizována a zametána pod koberec způsobem, jakým to generální ředitel CATRIN a jeho kolegium činí. Vyzývám je proto, aby se s případem blíže seznámili a své vyjádření pokud možno korigovali. Všechno jiné by pro mne bylo znamením, že postoj vedení ústavu CATRIN k etice vědecké práce není a nebude seriozní, a zároveň by se jednalo o fatální vzkaz celé akademické obci o etické úrovni výzkumu na CATRIN UPOL.

[1] https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.01.024

[2] https://doi.org/10.1016/j.cattod.2021.09.004. Zveřejněná “retraction note” („The authors apologize that some of the datasets (Fig. 5c,d; Fig. S2d; Fig. S4) used in the manuscript were incorrectly supplied by HK and therefore must retract the paper.”) se nevyjadřuje explicitně k etickému pochybení. Bylo by ale naprosto absurdní z toho vyvozovat, že se žádné etické pochybení nestalo; redakce časopisu neměla prostředky k detailnímu prošetření a spokojila se tak s retrakcí, což je naprosto běžný postup – detailní prošetření etických aspektů se v drtivé většině případů přenechává etickým komisím na dotčených pracovištích.

[3] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FEtK-PrF-UP_usneseni_K04_komunike.pdf