Vojtěch Adam? Kdo to byl prosím vás?

/DALIBOR ŠTYS/

Milá paní Ingeborg, 

než se tato odpověď dostane do D-žurnálu, bude již kauza Vojtěcha Adama zapomenuta. Ostatně je to tak už teď, když odpověď píšu. 

Jak byste si představovala ten další vývoj, kdyby se tato kauza nezapomněla? Ten člověk přece obdržel grant Evropské vědecké rady (ERC), instituce, k níž všichni vzhlížejí jako k nejvyšší vědecké autoritě. Přitom měl možná i ke třem desítkám zfalšovaných publikací. Představte si, kdybychom měli přijít ke všem těm nositelům těchto ocenění a zkoumat jejich laboratorní praxi. A že jsem slyšel historky z první ruky i o nositelích Advanced grantů ERC. To by položilo celý systém světové vědy. 

Nakonec ani náš známý zrádce jednotné vědecké fronty amerických stipendistů si netroufne říci vše, co ví. Známý pražský profesor přednášel na našich letních školách a ukazoval farmakologické pokusy na zvířatech, přičemž na přímý dotaz odpověděl, že v kontrolní skupině během experimentu dvě ze tří krys chcíply. Atd. Tento odstavec je záměrně neozdrojovaný. 

Při (ne)schvalování jednoho našeho grantu, který mohl vést k technologii diagnostikující včas vážná onemocnění, jeden mediálně známý profesor při oponentuře téměř plakal, aby grant udělen nebyl. Protože navrhovaná technologie měla potenciál ukázat širší souvislosti a narušit tu jednotnou frontu báchorek o neměřitelné buněčné imunitě. Tedy ona se sice měří, ale trvá to dlouho, je to drahé (a vlastně to není ani potřeba, protože máme očkování). My bychom z mikroskopické dynamiky lymfocytů zkrátili dobu detekce na 2-3 hodiny. Nejsme žádní zářiví géniové, jen máme vlastní kombinaci kamery a mikroskopu, a kvůli tomu jsme si museli vyrobit vlastní software a nemusíme se spoléhat na firemní získaný ve veřejné soutěži. A tak máme vlastní nezkreslená data. 

Vojtěch Adam a jeho tým upravovali svá data pomocí komerčního softwaru. Ti, kterým upravil data firemní komerční software, jsou z obliga. Přece jim to instalační technik takhle nastavil. 

Teď je navíc tlak na přístup „hlavně s ničím nehýbat“ silnější než kdy dříve. V minulosti šlo o akademické hry o vysokou popularitu a pohlazení vlastní ješitnosti. Teď by někdo mohl, například, nejvyšším akademikům připomenout jisté rozpory v jejich vyjádřeních během pandemie Covid19 a rozpory těchto vyjádření s realitou.

Vojtěch Adam? Kdo to byl prosím vás?