Etické podání na Michala Botura

/MICHAL BOTUR/

Kolega Jakub Navařík na mě jménem ZO VOS CATRIN a se souhlasem kolegů Ivo Fréborta a Pavla Hobzy podal podnět k Etické komisi UP pro „Podezření na závažné porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci.“ Protože podání na senátora AS UP a AS PřF UP má svou závažnost, zveřejňuji jak toto podání, tak i usnesení komise k tomuto podnětu.