Všichni budem mít všechno dohromady!

/TOMÁŠ FÜRST/

Na posledním zasedání akademického senátu potvrdil Michal Otyepka, že okupace budov a přístrojů Přírodovědecké fakulty ze strany vzbouřenců [1] na Catrině je nelegální. Jaká hrůza – něco takového by totiž nikoho na Univerzitě nenapadlo ani v nejhorším snu. Naštěstí bdělí rektorátní právníci začali situaci okamžitě studovat a připravili rektorovi „příkaz“ [2], který celý problém elegantně řeší:

„Jako rektor UP přikazuji řediteli vysokoškolského ústavu Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP, děkanovi Přírodovědecké fakulty UP a děkanovi Lékařské fakulty UP, aby se zdrželi jakýchkoliv omezení či znemožnění výkonu práce kohokoli v rámci režimů nemovitého a movitého majetku vč. nehmotného majetku vlastněného či užívaného ze strany UP a znemožnění či omezení jakýchkoliv provozů v rámci takového majetku. Současně přikazuji těmto vedoucím zaměstnancům, aby plnění těchto pracovních povinností zajistili rovněž u zaměstnanců pracovně zařazených na jimi řízených součástech UP.“

Konstatuji, že příkaz je geniální, neboť mi konečně umožňuje realizovat můj excelentní výzkumný program. Od pondělka budu chodit do budovy UMTM, protože tam mají výborný mikroskop, na kterém hodlám hledat imperialistické nanoroboty v mRNA vakcínách firmy Pfizer. Je to náročný úkol, nanoroboti jsou totiž fakt malincí, a navíc je imperialisté schovali do grafénových nanokrystalů, aby nebyli vidět (tedy ti nanoroboti, nikoliv imperialisté). Bude mi to trvat dosti dlouho a nevím, nevím, jestli během mého excelentního výzkumu bude možno mikroskop používat i na něco jiného. Vzorky budu v souladu s platnou legislativou samozřejmě připravovat v BSL-3 laboratoři

Ještě minulý týden by mě asi nepustili ani do budovy UMTM, natož k mikroskopu či dokonce do BSL-3 laboratoře. Nyní ovšem – zcela v souladu s příkazem rektora – mi v mé excelentní činnosti nemůže nikdo bránit. Nebo z toho rektor „vyvodí konkrétní odpovědnost“!

[1] Všimli jste si, že holičtí okupanti dorazili na senát s ukrajinskými vlaječkami na klopě? Být ukrajinským velvyslancem, žádám formální omluvu.

[2] Když uvážíte datum zveřejnění dokumentu, můžete začít přemýšlet, jestli se ve skutečnosti od pana rektora nejedná o aprílový žert