Proč rezignoval rektor?

/INGEBORG FIALOVÁ/ [1]

(S drobnými úpravy převzato z UPReflexe.)

Na svém blogu (jaroslavmiller.cz/18-12-20/) uvádí Jaroslav Miller dva důvody pro svou rezignaci: Za prvé: nemůže dostát klasické (v jeho dikci i křesťansky kódované) rytířské ctnosti, že dané slovo se musí dodržet: „Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM a CRH, kteří jsou dlouhodobě psychicky ničeni, jsem považoval za posvátný.“ Ukazuje se ovšem, že v dokumentu, na nějž Miller odkazuje [2], žádné takové čestné slovo (navíc nějak termínově vázané) formulováno není, leč co už je taková drobnost proti posvátnosti? 

Za druhé, protestuje „vůči způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů.“ Z napsaného sice není jasné, lituje-li rektor tímto dehonestací či citýrování na policejní služebny či alespoň před etickou komisi kolegů, Kubaly, Fürsta, Opatrného, Herchla, Fialové, Vičara, a několika dalších – či spíše někoho jiného, ale je jasné, že se zříká jakékoli odpovědnosti za vznik tohoto stavu. 

Třetí důvod proč rektor rezignoval (byl k rezignaci přitlačen) sugeruje Petr Bilík na FB, že totiž rektorovy vize dotýkající se hvězd předběhly svou dobu (jak se to tak říká o géniích) a byly „v kontradikci… s mentalitou lokální vysoké školy“ (čímž nám Petr Bilík – všimněte si –  všem sděluje, že jsme právě spadli z vrcholu šanghajských žebříčků a „moravského Oxfordu“ na úroveň zapruzené, provinciální, zpátečnické, zkrátka „lokální vysoké školy“ (ještě hluboko pod tu „regionální Karlovku“) , protože jsme nenásledovali svého proroka/své excelentní proroky a jen jim závistivě a nenávistně házeli klacky pod nohy. 

Ani jeden ze tří jmenovaných důvodů nepovažuji za ten pravý (a věřím, že ani univerzitní historikové, kteří celý příběh/několik na sebe volně navazujících příběhů posledních dvou tří let podrobně a pečlivě zaznamenali, je nebudou interpretovat jako relevantní). Za pravý důvod považuji ten, který Petr Bilík odhalil v téže replice na FB, z níž jsem citovala výše: „Přesto se v mnoha ohledech kolos pohnul a výsledky jsou evidentní.“ Ano, správně, kolos se konečně pohnul poté, co jeho rektor:

1. Poztrácel vysokou morální autoritu Univerzity Palackého, když nekonal nebo dokonce konal proti snahám vyšetřit univerzitu zostuzující skandál manipulací s daty ve vědeckých publikacích.

2. Spustil proces zakládání VŠústavu (o jehož potřebnosti pro univerzitu zdaleka nepřesvědčil akademickou obec) tak nešťastně/neobratně/nezodpovědně, že proces od počátku nevyhnutelně směřoval ke konfliktu (mezi mateřskou fakultou a centry odcházejícími na nový ústav). Když se konflikt opravdu rozhořel, stranil jednoznačně centrům a volil (či alespoň podporoval) silový postup (který zahrnoval různé fauly, ne-li přečiny – od nepodložených a smyšlených obvinění proti děkanovi Přírodovědecké fakulty, přes pardonování vyloženě estébáckých praktik až k matení akademického senátu). [3]

Poté, co se kolos pohnul (v souběhu mnoha protestních aktivit), projevil se dosavadní způsob „řešení“ situace s původním „týmem řešitelů“ (většina týmu je podepsána pod „otevřeným dopisem akademické obci“ [4]) jako nepraktikovatelný. Rektorovi tudíž nic jiného ani nezbývalo než rezignovat. Důvody, které udává (on i Petr Bilík) jsou jen snahou zachovat si tvář. Moje lepší, adventně naladěné Já říká: dopřejme Jaroslavu Millerovi tuto taktiku  – za to, co dobrého pro univerzitu vykonal – byť jsme na to v posledních letech trochu zapomněli a byť nám z píárového připomínání všech těch příček šanghajského žebříčku, které univerzita pod jeho vedením zdolala, leda naskakuje kopřivka.

Moje horší, leč mnoha střety poučené, skeptické Já ovšem říká: Buďme ve střehu, do konce dubna zbývá ještě spousta času.

[1] Rektor, který označil D-Žurnál za žumpu, odchází, nezbývá mi tedy, než se s tímto voňavým přídomkem také rozloučit.

[2] Zřemě má na mysli „Memorandum děkanů“ Memorandum k VŠÚ CATRIN Níže podepsané osoby a zástupci součástí Univerzity Palackého v Olomouci se s ohledem na situa

[3] Další jednotlivé motivy, které podnítily kolos k pohybu, jsou vyčísleny např. v těchto textech na dž: O závisti?, Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora, Šaškárna, Hanácké impíčment, Proč navrhuji odvolat rektora Univerzity Palackého aj.

[4] Otevřený dopis akademické obci – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů