Komentář emeritních rektorů UP k rezignaci rektora Jaroslava Millera

/JOSEF JAŘAB, LUBOMÍR DVOŘÁK, JANA MAČÁKOVÁ, MIROSLAV MAŠLÁŇ/

Na počátku února 2020 jsme se jako emeritní rektoři naší alma mater pokusili v krátkém memorandu[1] vyjádřit k nastalé, znepokojující situaci, která se vytvořila na univerzitě kolem zakládání  výzkumného centra zvaného CATRIN. Hlavně jsme vyzývali k uspokojivému a čistému uzavření všech etických kauz a žádali jsme rektora, aby svou autoritou uklidnil jednání kolem vysokoškolského ústavu a dal mu racionální směr, přijatelný pro obě válčící strany, dobrý a žádoucí pro celou univerzitu. To se bohužel nedělo a další vývoj  k řešení nesměřoval – spíše naopak. Teď se musí univerzita (navíc v komplikované pandemické situaci) vyrovnat s rezignací dvou prorektorů a samotného rektora. Upřímně si myslíme, že ani důvody, jak je rektor uvedl při své rezignaci,[2] nedávají   příliš velkou naději, že by z jeho strany mohlo dojít k sebereflexi, žádoucí změně v jednání, a tedy k potřebnému řešení. 

Otevřené dopisy na Millerovu obhajobu opakují jen pocity a názory jedné strany a vyřešit situaci, do které univerzitu její management dostal, nijak nepomohou. Rektor Miller si jistě zaslouží poděkování za svoji dlouholetou práci pro univerzitu, ale v záležitosti CATRIN neuspěl a není tu ani naděje, že by se tak mohlo pod jeho vedením ještě v blízké budoucnosti stát. Myslíme si tedy, že je jeho rezignace na místě a dává univerzitě novou naději. 

V Olomouci, 21.12.2020

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Prof. MUDr.  PhDr. Jana Mačáková. CSc.

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.


[1] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/13/memorandum-emeritnich-rektoru-k-soucasne-situaci-na-univerzite-palackeho/

[2] jaroslavmiller.cz/18-12-20/