Švindlíři jejího veličenstva

/TOMÁŠ FÜRST/

Od posledního skandálu se zfalšovanými daty na CATRIN uplynulo pár měsíců a je tu další exempopelář. Na PubPeer se můžete pobavit zfalšovaným grafem v článku, jehož korespondující autor je Manoj Gawande. Mezi autory samozřejmě nechybí vědecký ředitel CATRIN Radek Zbořil. Článek vyšel v roce 2018 v ACS Sustainable Chemistry & Engineering a oba výše zmínění pánové (spolu s kolegou Martinem Petrem a Ravishankarem Kadamem) uvádějí afiliaci k RCPTM, které tehdy patřilo pod Přírodovědeckou fakultu. Je tedy logické, že se tímto excelentním výtvorem začala zabývat Etická komise Přírodovědecké fakulty. (Ostatně již dříve jsem navrhoval, že by PřF měla zřídit stálou vyšetřovací komisi, která se sejde vždy, když kolega Zbořil publikuje nějaký článek.) 

Na úvod musím konstatovat, že mě jakožto člověka živícího se prací s daty uráží diletantismus, se kterým se v týmu kolegy Zbořila falšuje. Pánové, prosím vás, když potřebujete umazat nežádoucí peak ve spektru, nenahrazujte ho rovnou čárou kreslenou od ruky (slavný stažený článek v JACS, viz například zde), nekopírujte úseky z toho samého spektra na jiná místa (to je podstatou kauzy, kterou komentuju v tomto příspěvku). Cožpak falsifikátoři nemají žádnou profesní čest? S takovou nedosáhnete excelence ani v této disciplíně.

Etická komise (zocelena předchozími kauzami) odvedla dle mého názoru výbornou práci. Nejprve oslovila oba korespondující autory a vyžádala si jejich reakci. Jak je mezi excelenty zvykem, ani jeden z nich neodpověděl (aquila non captat muscas). Poté požádala o stanovisko tři experty. Tito se shodli, že data nepocházejí z měření. Etická komise tedy jednoznačně konstatovala, že byl porušen Etický kodex. Podání etické komisi i zkrácený text jejího usnesení lze najít na UP Share, abych všem ušetřil hledání, oba dokumenty jsou přiloženy (zde a zde). 

Na UP už jsme si zvykli, že podstatná část produkce našich excelentů je zfalšovaná, přesto jsou na této kauze dva zajímavé aspekty. 

1. Během několika týdnů proběhne další pokus o nelegální transfer majetku Přírodovědecké fakulty v hodnotě přes půl miliardy korun do rukou akademické mafie na CATRIN. Pan rektor zřejmě usoudil, že UP je stále ještě málo výjimečná. Proto je potřeba počínání našich excelentů maximálně podpořit, aby mohli produkovat ještě více takto reprezentativních výsledků. Naopak katedrám, které by chtěly studenty učit, jak používat přístroje k měření reálných spekter, je nutné všechny přístroje odebrat, neboť tyto starosvětské postupy jen zdržují. K excelenci stačí Photoshop.

2. I přes výše kritizovaný datový diletantismus naší mafie je nutno uznat, že se naši excelenti pohybují „upmarket“. Kolega Gawande je totiž členem Královské chemické společnosti (pokud tedy oznámení této radostné zprávy na stránkách CATRIN není taky zfalšované). Je třeba kolegům z CATRIN poblahopřát, že se jejich inovativní metody vědecké práce dostaly až do spolku, kterému požehnala samotná královna Viktorie a jenž je spojen ku příkladu se jménem Michaela Faradaye. Její veličenstvo jistě ocení českou stopu ve své královské společnosti!

Falsifikátorům dat tedy děkujeme za proslavení naší Alma Mater i za hranicemi Evropské Unie a těšíme se na další úspěchy. Mistrovským dílem v rámci žánru bylo už nahrazení zfalšovaného spektra v článku pro Nature Communications zfalšovaným corrigendem. Je otázka, kam dále stoupat. Osobně doporučuju poohlédnout se ve Stockholmu. Velkým cílem českých excelentů by měla být Nobelova cena za zfalšovanou publikaci!