Uchazeči o senát a cyklistika

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Každý den jezdím do práce na kole a musím se při tom proplétat mezi auty ucpávajícími olomoucké ulice. Proč je tu tolik aut a do práce jezdí lidé i z velmi blízkého okolí? Postávají na několik kol před křižovatkami než projedou, hledají místo na zaparkování v přeplněných ulicích. „Proč taky nejezdíš na kole?“, ptám se svých kolegů. „Nejde to, musím taky odvézt děcka do školy a do kroužků,“ zní častá odpověď. „A proč nejezdí na kole i děcka?“, ptám se dál. „Není to bezpečné, všude je velký provoz.“

Dá se s tím něco dělat? Jsou země, kde se maximálně podporuje cyklistika na cestě do práce a od ježdění autem po městech jsou lidé odrazováni. Mám spolupráci v Dánsku a každý den vidím  proudy cyklistů – včetně maminek a tatínků vezoucích děcka na korbách mezi dvěma předními koly, či ctihodných dam v šatech a pánů v oblecích (pár snímků z Kodaně přikládám). Může být časem něco takového i u nás?

Ptám se na to lidí, kteří chtějí do politiky – jak na komunální tak na celostátní úrovni. Před volbami do senátu jsem poslal všem osmi kandidátům z našeho obvodu mail, který přikládám níže. Dotazoval jsem se na jejich pohled na tuto problematiku a na jejich vlastní způsob dopravy do práce. Vzhledem k tomu, že ČR produkuje podstatně více CO2 v přepočtu na obyvatele než je světový průměr, více než naprostá většina evropských zemí, víc než Indie i Čína (před námi jsou ale třeba USA a Rusko), zeptal jsem se na jejich názor i v této věci (informace se dají dohledat zde https://ourworldindata.org/co2-emissions#co2-emissions-by-region či zde https://faktaoklimatu.cz/infografiky/emise-cr-detail ).

Opozdilcům jsem poslal připomínací mail a nakonec až na jednu výjimku odpověděli všichni. 

Text mého dotazu:

Vážený pane … (vážená paní…),

velmi si cením Vašeho úsilí při kandidatuře do Senátu. Rád bych Vám při té příležitosti položil několik otázek týkajících se dopravy.

Každý den jezdím do práce na kole a byť dochází k určitým zlepšením, zdejší prostředí není cyklistům zdaleka tak nakloněné jako například v Dánsku či Nizozemí. Řada mých kolegů jezdí do práce autem, byť to mají z domu jen pár kilometrů. Když se jich ptám, proč též nejezdí do práce na kole, často odpoví, že to nejde, protože musejí odvézt své děti do škol či kroužků. Na dotaz, proč na kole nejezdí i jejich děti, je typickou odpovědí to, že mají strach o jejich bezpečnost, protože je v ulicích moc aut. Mé otázky tedy zní:

Máte představu, co byste jako zákonodárce mohl udělat ke zlepšení této situace?

Jak máte daleko do práce ze svého bydliště a jak se tam dopravujete?

Kolik si myslíte, že je roční průměrná produkce oxidu uhličitého z fosilních paliv na člověka v ČR, v Dánsku a na světě a z jaké části se na tom podílí automobilová doprava?

Stejné otázky posílám i ostatním kandidátům. Rád bych Vašich odpovědí využil při svém rozhodování u voleb a též je zveřejnil.

S pozdravem

Tomáš Opatrný, Olomouc

Odpověď Milan Brázdil

Odpověď Lumír Kantor

Zuzana Majerová neodpověděla

Odpověď Michal Malacka

Odpověď Ctirad Musil

Odpověď Čestmír Neoral

Odpověď Václav Ranc

Odpověď Petr Vrána