Zrcadlo u Otyepků

/TOMÁŠ FÜRST/

Na zpravodajském portále Hospodářské komory lze najít mimořádně zajímavý rozhovor s Michalem Otyepkou.

Kolega Otyepka v něm reaguje na otázku ohledně důvěry v členy svého vědeckého týmu takto:

„Musíme důsledně vést laboratorní deník a uchovávat zjištěná data, aby někde něco nezapadlo nebo aby někdo výsledky trochu neupravil. V našem oboru máme výhodu, že když vyvineme novou látku a zjistíme u ní nějaké vlastnosti, bude je mít vždycky. Naše měření a experimenty se dají kdykoli zopakovat, a tím i ověřit.“

Jde tedy patrně o zajímavou shodu jmen, u nás na CATRIN totiž taky pracuje Michal Otyepka, který u svých kolegů a spolupracovníků ovšem toleruje a obhajuje přesně opačné chování, než popisuje jeho jmenovec v rozhovoru: Laboratorní deníky nejsou nebo jsou zfalšované, experimenty jsou notoricky nereplikovatelnépublikace jsou zfalšované, data k nim nejsou a když se měření opakuje, tak není sextet jako sextet

V závěru rozhovoru se tazatel ptá: „A čeho si ceníte na sobě?“

A Michal Otyepka odpovídá: „ […] asi toho, že jsem byl vychovaný k tomu, abych byl rovný chlap. Abych se vždycky mohl na sebe podívat do zrcadla.“

Tak to by ten Michal Otyepka, který pracuje u nás na CATRIN, určitě říct nemohl. Náš Michal Otyepka je totiž podepsaný na vyhazovu Čeňka Gregora ze studia (stáhněte si zápis z průběhu obhajoby zde). Toho Čeňka Gregora, který odhalil falšování dat ve slavné Zbořilově publikaci v JACS a během obhajoby na ně upozornil. Náš Michal Otyepka je taky podepsaný na výzvě rektorovi, která je založená na nelegálně a tajně pořízených nahrávkách, které byly později záměrně sestříhány tak, aby to děkana poškodilo. A náš Michal Otyepka je taky podepsán pod naprosto skandálním dokumentem, který tvrdí, že „[k]olegium ředitele tak konstatuje, že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.“

Rozhovor byl tedy musel být veden s jiným člověkem téhož jména. Michal Otyepka z CATRIN se totiž do zrcadla podívat nemůže. Zrcadla, která by to vydržela, se nedělají.