Paralelní vesmíry

/TOMÁŠ FÜRST/

Matně si vzpomínám, že někdy v průběhu léta poslal děkan zaměstnancům center email, který říkal, že si fakulta jich a jejich práce váží, stojí o ně i o ni a nadále jim bude věrně sloužit. Ale pokud to už s ní skutečně nemohou vydržet a cítí intenzivní potřebu okamžitě odejít na CATRIN, mohou samozřejmě podat výpověď. Výpověď může podat jakýkoliv zaměstnanec kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Jak se u nás ovšem již stalo dobrým zvykem, spustilo toto poděkování spojené s nevinnou citací zákona vlnu řevu, která se v akademických luzích a hájích odrazila několikrát tam a zpět a vrátila se jako zpráva o tom, že děkan nutí zaměstnance podávat výpovědi.

Mezitím se ledy pohnuly, napříč univerzitou došlo ke konsensu stran fungování CATRIN a byla přijata novela statutu, ve které je mimo jiné popsán konsensuální mechanismus, kterým mohou jednotlivé týmy na CATRIN přecházet. Kolega Banáš a jeho našeptávači se tento konsensus pokusili rozbít v řádu desítek minut od zasedání senátu, na kterém byl přijat. Vymysleli paralelní vesmír, ve kterém se předstírá, že všichni už dávno na CATRINě pracují. Poté, co se tento vesmír roztříštil o realitu, uchýlil se kolega Banáš s odborářským bossem Navaříkem k taktice, kvůli které bylo tolik řevu v létě: Navádějí zaměstnance, aby podali výpověď z pracovního poměru na PřF.

Navíc jim slibují mnoho věcí, které nemohou splnit – mzdy, akademické pozice, delší platnost smluv a tak dále. Kdybych si směl na chvíli zahrát na děkana, napsal bych nyní všem zaměstnancům toto:

Vážení kolegové,

velmi si vážíme vaší práce pro Přírodovědeckou fakultu a doufáme, že nám zachováte přízeň. Je nám ctí a potěšením poskytovat vám vynikající prostředí pro vaši práci v podobě moderních budov vybavených špičkovými přístroji a snažíme se vám poskytovat co nejlepší servis v oblasti administrativní. Pokud byste přesto projevili zájem odejít do CATRIN, samozřejmě vám to umožníme a v souladu s jejím statutem vám umožníme převod pracovní smlouvy dohodou poté, co budou uzavřeny dohody o užívání budov a přístrojů Přírodovědecké fakulty.

Pokud se rozhodnete odejít do CATRIN nekonsensuální cestou, tedy formou výpovědi a nové pracovní smlouvy, je nám to líto, ale samozřejmě vám v tom nebudeme nijak bránit. Upozorňujeme vás však, že v takovém případě nemůže vedení Přírodovědecké fakulty garantovat ani vaše pracovní místo, ani přístup do budov Přírodovědecké fakulty, ani užívání přístrojů této fakulty. Vedení CATRIN překračuje své pravomoci, pokud vám něco z toho slibuje, a vedení fakulty nebude odpovědné za újmu, kterou utrpíte, až tyto sliby nebudou naplněny. Zkušeností s nesplněnými sliby vedení CATRIN a ředitelů center máte v této chvíli již všichni dostatek.

Ještě jednou vám děkuji a doufám, že Přírodovědecké fakultě zachováte svoji přízeň

Váš akademickou obcí zvolený 

děkan

Ale protože děkan nejsem, nevím, jestli skutečný děkan bude mít po těch třech letech štvanice na svou osobu k takovému kroku ještě vůli. Uvidíme.