Good Bye CATRIN!

/TOMÁŠ FÜRST/

Znáte ten film, ve kterém se hlavní hrdinka upadne do komatu těsně před demokratickou revolucí v NDR a když se probudí, její příbuzní před ní hrají divadlo, že socialismus se nezhroutil a berlínská zeď stojí, aby ji z toho znova netrefil šlak? 

Stejně si připadám při sledování cynické komedie, kterou hraje vedení UP se zaměstnanci Přírodovědecké fakulty. Vedení univerzity spolu s partou akademickým podnikatelů na centrech předstírají, že se domnívají, že přes dvě stovky lidí od 1. ledna 2021 pracují na CATRIN. Ve skutečnosti vědí, že to není pravda. Děkan žádné převody nepodepsal a rektor i jeho statutární zástupce to na jednání Správní rady UP potvrdili – žádné smlouvy převedeny nebyly. 


Uvidíme, jak dlouho tahle komedie vydrží. Odhaduji, že nejdéle do doby než dotyčným zaměstnancům, kteří byli záměrně uvedeni v omyl, poprvé nepřijde z CATRIN mzda. Je vůbec otazné, z čeho CATRIN vyplácí mzdy, když na rok 2021 nemá schválený rozpočet. Že by podnikatelé na CATRINě počítali s tím, že ty stovky lidí, co pro ně budou pracovat, bude i nadále platit Přírodovědecká fakulta? To by byl revoluční podnikatelský záměr! Leninsko-revoluční, ale nikoli nečekaný: od počátku je přece jasné – přes všechny patetické a konejšivé deklarace rektora a ředitelů center – že CATRINa bude existovat jen na úkor ostatních fakult.

Ve filmu Good Bye Lenin se ta komedie hrála proto, aby hlavní hrdinka neutrpěla šok, když se dozví pravdu. To by se některým našim zaměstnancům mohlo stát taky. Pevně doufám, že potom přehodnotí svoji ochotu nasazovat vlastní krk za neukojené ambice party akademických podnikatelů.