Exceland

/TOMÁŠ fÜRST/

Rád bych upozornil akademickou veřejnost na výsledky mimořádného jednání vedení UP, které proběhlo ve čtvrtek 21. ledna. Zápis je pozoruhodný jednak tím, že přes 20 % textu zaujímají akademické tituly účastníků. Po stránce věcné ovšem obsahuje usnesení tento mimořádně významný bod:

Vedení UP potvrdilo stanovisko Právního oddělení UP a konstatuje, že zaměstnanci, kteří podepsali trojstranné Dohody o změně pracovní smlouvy k 1. 1. 2021, zůstávají zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UP a Dohody o změně pracovního poměru jsou neplatné.

Za jediný další možný krok našeho spravedlivého Boje za Excelenci v této chvíli považuji vyhlášení nezávislého státu na území Holického areálu. Tento krok není zcela bezprecedentní – viz chrabrý počin našeho krajana Víta Jedličky. Podobnost s jeho Liberlandem se přímo nabízí. Holický areál je totiž (díky Hamerskému náhonu) také ostrov a dědicové Lennarta Torstensona se možná taky ještě úplně nevzdali všech nároků na území Holice (náčelník odborů k tomu má právní stanovisko renomované advokátní kanceláře). Na vlajku navrhuju proslulý symbol excelence a jako platidlo by mohl sloužit jeden RIVovský bod, který bude pevně navázán na kurs české koruny dle kafemlejnkové hodnoty z roku 2015. Navážeme diplomatické styky se všemi vysokými školami, které jsou v první stovce THE žebříčku a Univerzitě Palackého vyhlásíme válku.

Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat na křižovatce u benzinky, na Hamerském náhonu, budeme bojovat s rostoucí sebedůvěrou a rostoucí silou ve vzduchu, budeme bránit náš ostrov za každou cenu. Budeme bojovat na točně autobusu, budeme bojovat na parkovišti u vrátnice, budeme bojovat u jezírka a u skleníku, budeme bojovat u menzy a nikdy se nevzdáme.