Přejděte na protější chodník/univerzitu: padají obskurní podpěry

/TOMÁŠ FÜRST/

Před necelým rokem jsem shrnoval pro čtenáře dŽurnálu neuvěřitelnou historii zfalšovaného článku kolegů z RCPTM v časopise Nature Communications. Zbývá dopsat poslední kapitolu, protože článek byl před několika dny stažen.

Stažen byl samotným kolektivem autorů velmi opatrnou formulací, která obsahuje tvrzení „… we no longer had the raw data and are thus unable to verify the claims in the published paper“. To je o něco lepší, než když autoři stahovali článek v JACS, kde záměrně a drze zfalšovaný graf (ony dnes již proslulé umazané píky) nazvali „inaccuracies in Figure 2“.

V Domě hrůzy jsem o budově lží a manipulací navršených kolem článku v Nature Communications napsal: „Je to stavba, jakou svět české vědy neviděl. Dílo stavitele Bezoušky vedle ní vypadá jako psí bouda. Stavba je vysoká, nesmírně křehká a směrem nahoru se rozšiřuje. Čím výše, tím obskurnějších podpěr je užito.“ Potom jsem vyslovil obavu, že „při kolapsu, který je jen otázkou času, budou všichni, kteří se na stavbě podílejí, zavaleni. Někteří dokonce vážně poraněni padajícími obskurními podpěrami.“

Vězte tedy, že dům hrůzy se ve středu 25. listopadu skutečně zřítil. První obskurní podpěry dopadly do kanceláře „sekčních prorektorů“. Těm totiž kolega Zbořil údajně zaslal hrubá data k dotyčnému článku a tito (spolu s právním oddělením) vyvinuli neuvěřitelné úsilí, aby je zvědavým tazatelům nemuseli poskytnout. Výše uvedená formulace retrakce však tvrdí, že hrubá data neexistují. Je tedy jasné, že někdo lhal.

Lhali nám prorektoři Banáš a/nebo Ulrichová, když potvrzovali, že jim kolega Zbořil data poskytl? Podnikli celou tu schovávanou s daty – která by byla neomluvitelná, i kdyby data existovala – s vědomím, že žádná data nemají? Pokud ano, musejí okamžitě odejít jak z vedení univerzity, tak z ostatních funkcí [1] v české vědě.

Nebo uvedl kolega Zbořil prorektory, právní oddělení a celou univerzitu záměrně v omyl tím, že vedení univerzity skutečně nějaká data poslal, ale nebyla to hrubá data k dotčenému článku, jak tvrdil, nýbrž nějaká úplně jiná? Pokud ano, je těžko vysvětlitelné, proč stojí vedení této univerzity na jeho straně do té míry, že kupříkladu prorektor Lach ho otevřeně podporuje [2] i v soudním sporu proti vlastní univerzitě.

Nebo kolega Zbořil v nějakém náhlém hnutí mysli záměrně lže časopisu Nature Communications a tají před ním data, která ve skutečnosti má, aby tím poškodil sebe a celý autorský tým?
Jiné vysvětlení logicky neexistuje. Která z uvedených tří možností platí, bude jasné poté, co nám vážení prorektoři ukážou, co jim to tehdy kolega Zbořil vlastně poslal. Vážená paní prorektorko Ulrichová, vážený pane prorektore Banáši, prosím konejte!

[1] Pokud je mi známo, kolegyně Ulrichová je členkou RVVI a mnoha dalších orgánů české a evropské vědy.
[2] Viz článek Tomáše Opatrného „Kdo kope za univerzitu…“ na UP Reflexi