O vyjasnění v řádu týdnů

/JIŘÍ KVITA/

V červenci jsem se snažil na UP reflexi [https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava-int/clanek/ad-shrnuti-schuzky-pana-rektora-s-dekanem-prf-a-reditelem-rcptm/] upozornit na nejasnosti v informování ohledně toho, kdo jest ředitelem RCPTM. Byl jsem prorektorem Bilíkem [https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava-int/clanek/k-reakci-jiriho-kvity-na-shrnuti-schuzky-rektora-dekana-prf-a-reditele-rcptm/] de facto odkázán na média, která však přinášela rozporuplné informace. Pokud prof. Zbořil rezignoval, proč byl v červenci nadále podepsán pod RCPTM ‚news letterem‘?

Stále jsem však hlavně nezaznamenal nabídku začít diskutovat. UP vydává komuniké, když situace eskaluje, ale informačně dělá jen málo, aby zabránila spekulacím, které situaci dále zhoršují.

Osobně musím opět upozornit na to, že podle mne došlo k hrubému nevypořádání a v podstatě k ignorování podnětů, které mnozí akademičtí pracovníci zaslali k důvodu a podobě návrhu zřízení VŠ ústavu v květnu/červnu. 

Žádný vědecký tým nežije ve společenském a personálním vakuu a otázku, kdo bude ústavu či jeho částem velet, je tak pro spoustu výzkumníků kruciální. Stejně jako zatím neřešené otázky, jakým způsobem a v rámci jakých etických standardů hodlá budoucí ústav psát publikace, provádět výzkum a vést týmy.

Za sebe cítím, že navrhovatelé či skalní podporovatelé vzniku ústavu jej nadále silově razí svou cestou, a cítí se ukřivděni jakýmikoli námitkami, jako by jim někdo zbořil na pískovišti bábovičku. O to ta ale přece nejde, jde přece o diskuzi, zda je možné v našich vodách postavit hrad v navrhované podobě. 

Podpůrné dopisy pro prof. Zbořila [https://www.rcptm.com/press-releases/] zase zavánějí nebezpečným relativizmem a stavěním vědeckých „zásluh“ nad otázky morálky a cti, popř. přímo zastrašováním, aby se nikdo dále nepokoušel, do problému „šťourat“, k čemuž jsem se pokusil vyjádřit zde [https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava-int/clanek/doba-postlogicka/]. Úloha a závěry etické komise jsou skandálně relativizovány i v prohlášeních některých zaměstnanců RCPTM [https://www.rcptm.com/wp-content/uploads/2019/08/TZ-UP-2019-08-26-Zaměstnanci-RCPTM-vyhlásili-stávkovou-pohotovost-obávají-se-o-osud-centra-i-o-práci.pdf].

Odpovědí v posledním vzkazu UP z 28.8.2019 pak je, že se UP pokusí ústav zřídit co nejdříve („Vedení UP intenzivně pracuje na podmínkách vzniku ústavu tak, aby byl návrh předložen na nejbližším jednání Akademického senátu UP, a věří v následné zklidnění situace.“). Nemělo by však více smyslu počkat, v klidu vyřešit personální a etické nejasnosti, a v klidnější situaci se pobavit na základě širší diskuze o jeho možné podobě? Jak bude návrh věcně a procesně dále koncipován, jaké budeme mít vyhlídky a záruky, že připomínky akademické obce budou opravdu vyslyšeny?

Nejsou mediální zprávy v širokém tisku a diskuze na UPreflex, DŽurnálu, fb aj. nanejvýše jasným důkazem toho, že diskuze vedení UP s akademickou obcí je nanejvýš nutná? Za sebe bych rád věřil tomu, že měsíc září bude k tomuto účelu využit.

A nakonec: má poslední reakce v diskuzi mého příspěvku [https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava-int/clanek/ad-shrnuti-schuzky-pana-rektora-s-dekanem-prf-a-reditelem-rcptm/] v červenci už v UPReflexi nebyla zveřejněna, proto bych ji rád uvedl zde.

„1.7.2019

Dobrý den,

Předchozí reakce pana Bilíka [https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava-int/clanek/k-reakci-jiriho-kvity-na-shrnuti-schuzky-rektora-dekana-prf-a-reditele-rcptm/], za kterou děkuji, naznačuje, že bychom snad měli být dostatečně informováni z médií.

Máme tedy zase opustit platformu Reflexe UP, a plně naslouchat médiím a současně se vyjadřovat tam? Použil jsem poprvé vnitřní UP platformu proto, abych se o dění na UP dozvěděl více, ale byl jsem víceméně vykázán do externích médií, čemuž tedy zase nerozumím.

Nechci slovíčkařit, ale když vidím titulek „souhrn schůzky“, tak očekávám její závěry, a ne program, či v podstatě jen informaci o tom, že se konala a nesla se „v konstruktivním duchu“.

Poslední zápis AS UP, který vidím na stránce https://www.upol.cz/univerzita/uredni-deska/zapisy-a-usneseni-z-jednani-organu-up/ je z 22.5.2019. Nevím, kde „visí“ rozhodnutí prof. Zbořila [vzdát se funkce ředitele RCPTM, pozn. aut.], budu rád za jakýkoli odkaz.

O závěrech schůzky koluje více verzí, neškodilo by je, myslím, jasně sdělit. 

Uznávám, že o ztrátě času jsem použil silnějších slov, než bylo třeba, nicméně „ze židle mne zvedlo“ zejména ono ujištění, že se něco bližšího dozvíme „v řádu týdnů“ – to už může být všechno dávno jinak.

Navrhuji např. udělat průzkum, nakolik jsou zaměstnanci UP spokojeni s informovaností. Za sebe bych ze strany vedení čekal nějaké informační updaty opravdu častěji, netvrdím, že každý den, ale zejména trochu více obsažné. Navrhuji současně např. další diskuzi vedení UP se zaměstnanci (konkrétně něčeho? PřF, RCPTM?) [ohledně možného zřízení VŠ ústavu, pozn. aut.], neboť si myslím, že je potřeba se potkávat častěji a diskutovat i osobně.

S díky a pozdravem,

Jiří Kvita „

Týdny uběhly, dozvěděli jsme se jen velmi málo. Dlužno říci, že kolega Bilík mi ještě obšírněji, soukromě a slušně, leč důrazně odpověděl, za což mu děkuji, a omlouvám se mu, bylo-li z mých reakcí cítit ironii. Ta pramení z jistého osobního neklidu, kdy tak trochu cítím bezmoc, a obávám se, že v tom nejsem sám.