Cena města Olomouce a cenzura

/JIŘÍ FIALA/

Ve čtvrtek 2. června 2022 byla prof. PhDr. Inge Fialové-Fürst, Dr., člence katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, udělena Zastupitelstvem města Olomouce Cena města Olomouce za rok 2021 v oblasti Věda a výzkum. [1] Stalo se tak na základě návrhu zaslaného odboru kultury Magistrátu města Olomouce Mgr. Ivanou Cahovou, Ph.D., vedoucí Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, v tomto znění:

„Prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst, Dr. | oblast věda a výzkum, dlouholetá vedoucí katedry germanistiky na FF UP Olomouc [spr. v Olomouci]

Ingeborg Fialová vystudovala germanistiku a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci (1986). V roce 1987 emigrovala do Spolkové republiky Německo, kde pracovala jako odborná asistentka na Sárské univerzitě v Saarbrückenu a hostující docentka na univerzitě v Klagenfurtu. Po sametové revoluci se v roce 1992 se vrátila zpět na Univerzitu Palackého, kde v roce 1994 promovala [spr. 1986] , o čtyři roky [spr.: o dvanáct let] později se habilitovala (1998) a v roce 2003 byla jmenována profesorkou. Iniciovala zrod olomouckého Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se stalo váženým výzkumným pracovištěm v oblasti židovských dějin v Čechách a na Moravě. Katedra judaistiky se dodnes aktivně podílí na pořádání festivalu Dny židovské kultury a hostí významné osobnosti z elitních univerzit. Stála u zrodu internetového diskusního žurnálu dZurnal.cz, věnovaného aktuálnímu dění ve společnosti. Díky jejím publikačním a organizačním aktivitám se město Olomouc od druhé poloviny 90. let výrazně zapsalo do povědomí širší akademické i kulturní veřejnosti nejen v německy mluvících zemích Evropy.“[2]

Následujícího dne, v pátek 3. června v 6:50 hod., informovala podrobně o slavnostním předávání Cen města Olomouce a ocenění Počin roku za rok 2021 v Arcibiskupském paláci Olomoucká Drbna pod titulem Otmar Oliva nebo fotbalista Jan Chladil převzali v Arcibiskupském paláci v Olomouci Ceny města. O prof. Inge Fialové se zde píše takto:

„Cena města Olomouce, oblast vědy a výzkumu. V oblasti věda a výzkum získala ocenění profesorka Ingeborg Fialová-Fürst, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Rodačka z Frýdku-Místku se v roce 1981 přihlásila na olomouckou univerzitu, kde vystudovala kombinaci bohemistika a germanistika. O šest let později emigrovala do Německa, kde Ingeborg Fialová-Fürst získala občanství a díky cestování poznala řadu význačných osobností germanistiky. Působila ve společnosti Roberta Musila [spr.: v Mezinárodní společnosti Roberta Musila] a  jako odborná asistentka na Sárské univerzitě v Saarbrückenu a na univerzitě v Klagenfurtu. V emigraci také postupně vykrystalizovala její specializace na pražskou a moravskou německou literaturu. Do rodné země se vrátila v roce 1992, kdy se uvolnilo místo na katedře germanistiky v Olomouci, jejíž vedení o pět let později Ingeborg Fialová-Fürst převzala a ve funkci setrvala až do roku 2011. V roce 2004 pod jejím vedením vznikl další velký projekt, olomoucké Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se postupně stalo váženým výzkumným pracovištěm v oblasti židovských dějin v Čechách a na Moravě. Katedra judaistiky se dodnes aktivně podílí na pořádání festivalu Dny židovské kultury a hostí významné osobnosti z elitních univerzit. Profesorka Fialová je korespondující členkou Rakouské akademie věd a držitelkou několika významných zahraničních ocenění.“ [3]

Rovněž v pátek 3. června, a to v 10:12 hod., se v Olomouckém deníku rozepsala na téma udělování Cen města Olomouce za rok 2021 „reportérka“ Magda Vránová (4) a konečně téhož dne ve 13:13 hod. byl v Žurnálu online, zpravodajství z univerzity zveřejněn článek Milady Křížkové Hronové Cenu města Olomouce získala [spr.: získali] germanistka Ingeborg Fialová a absolvent FTK Štěpán Havran. [5]

Je zarážející, že ani v jednom z citovaných médií se neobjevuje věta z návrhu na udělení prof. I. Fialové-Fürst, Dr., Ceny města Olomouce v oblasti Věda a výzkum za rok 2021: „Stála u zrodu internetového diskusního žurnálu dZurnal.cz, věnovaného aktuálnímu dění ve společnosti.“ Dodejme, že prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., je nadále členkou redakce Diskusního žurnálu o dění na UP v Olomouci. [6] Nabízí se tedy otázka, zda tuto větu vypustili v rámci cenzury dotyčného textu ze svých zpravodajství sami výše uvedení žurnalisté / samy výše uvedené žurnalistky, jsouce motivováni / motivovány snahou nepropagovat konkurenční médium. Nechce se mi totiž věřit, že by existoval někdo, jemuž leží Diskusní žurnál… tak tuze v žaludku a jenž má výše uvedené žurnalisty / žurnalistky natolik v hrsti a pod palcem, aby je mohl přimět k cenzurování návrhu zformulovaného Mgr. Ivanou Cahovou, Ph.D. , místy jimi doslova přejatého.


[1] Město ocenilo významné osobnosti. Ceny města Olomouce a Cena za počin roku 2021 mají své držitele – OLOMOUC.CZ

 [2] https://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zasedani-zastupitelstva/materialy/usneseni/220215140827000576/20220307/upravene

[3] Otmar Oliva nebo fotbalista Jan Chladil převzali v Arcibiskupském paláci v Olomouci Ceny města | Společnost | Zprávy | Olomoucká Drbna

 [4] Olomouc rozdala Ceny města. Kdo je dostal – Olomoucký deník

[5] Cenu města Olomouce získala germanistka Ingeborg Fialová a absolvent FTK Štěpán Havran[6] O Diskuzním Žurnálu – DISKUZNÍ ŽURNÁL. Jako člen redakce je zde uváděn rovněž prof. Juraj Ševčík, Ph.D., člen katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.