Následky tematizace tematiky záchodů na UP

/JIŘÍ FIALA/

Jak to vypadá, svým příspěvkem v Diskusním žurnálu o dění na UP v Olomouci, nazvaném Za vyšší level záchodové kultury na UP, z 23. května 2022 [1] jsem šlápl taknějak vedle… Sám Mgr. Michal Nguyen, student 2. ročníku doktorského studia oboru Historické vědy na FF UP, člen Studentské komory Rady vysokých škol a studentský místopředseda Senátu UP, na téma modernizace záchodů pojednal na svých facebookových stránkách následovně: „Na západ od našich hranic je samozřejmé, že na toaletách v řadě větších a menších institucí, podniků… najdete v případě potřeby vložky, tampóny [spr.: tampony], popř. automat, kde si je můžete vzít/koupit. Někde najdete i bidety, umyvadla přímo v kabince apod. U nás se to jeví jako hudba budoucnosti. Pokud si projdete záchody na univerzitě (nejen té naší), zjistíte, že se na něco takového vůbec nemyslí. Leckde chybí koše, automaty nemáme vůbec, tím spíše zadarmo (položme si otázku, jak by to asi v naší zemi vypadalo). [2] Umyvadla přímo v kabince v případě užívání kalíšku taky nenajdete jen tak někde. Bezbariérové toalety s umyvadlem bývaly někde i uzamčené.“ [3] Doufám jen, že Mgr. M. Nguyen nesděluje tyto informace o ženských toaletách z autopsie a že jím užitá 1. a většinou 2. osoba plurálu jím uplatněných sloves se týká výhradně osob biologického pohlaví ženského.

 O něco dále M. Nguyen píše: „Každý dobrý skutek ale bývá po zásluze potrestán. Z úsměvů a úšklebků některých lidí si nic nedělám. Co mě ale překvapilo, bylo zjištění na včerejším velkém akademickém senátu, kde mě Dominik Voráč, senátor za PdF, upozornil na článek na slavném [?] dŽurnálu, jehož autorem je emeritní profesor z katedry bohemistiky Jiří Fiala, přední znalec nejen literatury, ale také regionální historie Olomouce. Při čtení tohoto článku jsem nepochopil, oč panu profesoru vlastně jde. Je to podpora tématu, vysmívání se? Satira, fejeton? Chybí snad profesoru Fialovi informace a snaží se je získat tímto způsobem?“ [4] Mgr. Dominiku Voráčovi, jenž „momentálně působí jako lektor českého jazyka a doktorand v oboru Čtenářství a mediální výchova na katedře českého jazyka [spr.: jazyka a literatury] na Pedagogické fakultě UP v Olomouci“, studentskému senátorovi AS UP a členu Pirátské strany [5], tedy vděčím za nahlášení svého výše uvedeného příspěvku v Diskusním žurnálu studentskému místopředsedovi AS UP Mgr. Michalu Nguyenovi. Pohlédnu-li na komentáře k textu Mgr. M. Nguyena na jeho facebookové stránce, zjišťuji s potěšením a povděkem, že Mgr. Miroslav Libicher, „destruktivní humanitní pseudointelektuál / havloid v zácviku“, [6], student 6. ročníku doktorského oboru Mediální a kulturální studia na FF UP, můj záměr pochopil dokonale: „Článek jsem přečetl a považuji ho za ukázku akademického flexení. Pan profesor prostě využil příležitosti, aby ukázal, že umí jazyky, vyzná se v historii, může z fleku citovat klasiky, používá slovo ,distichon‘ a dokonce [spr.: ,distichon‘, a dokonce] je schopen humoru.“ [7] Jen bych nesáhl po plevelném slangovém angloamerikanismu „flexení“, když už má naše mateřština krásné substantivum verbale „holedbání se“ (naproti tomu kolokvialismus „z fleku“, byť původem germanismus, je nenahraditelný jakýmkoli českým ekvivalentem).

Zato Bc. Martin Schweitzer, student 2. ročníku FF UP navazujícího studijního programu Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad, jenž též „pracuje pro Dramox“ [8] a „pracuje pro PAF“[9], si stěžuje: „Moc jsem nepochopil, o co autorovi článku jde, chtěl ukázat, že četl knížku? Historie bidetu? Přidávám se ke skupinovému Ach jo.“ [10] Soudím, že Bc. M. Schweitzerovi nikterak neuškodilo, když se poučil o historii bidetu a když se dozvěděl o existenci povídkového souboru Karla Poláčka Povídky izraelského vyznání (1926), jakož i o zde publikovaném záchodovém německém a českém veršování. Číst knížky by ostatně Bc. M. Schweitzerovi tuze prospělo, snad by pak zanechal svého notně pokleslého facebookového vyjadřování: „Hele, Olomouci! Dneska a jedině dneska máte možnost zažít true břeclavskou záležitost – v rámci 25. Divadelní Flora dneska hodí Dj set Petr Vlasák aka René. Včera měl s jeho třídou [!, spr.: se svou třídou] maturiťák a víme, jak umí gympláci zřídit kantory. Jestli dojede ještě v gala, nebo se stihl převléct nevím [spr.: převléct, nevím], jestli dotáhne pozoun, taky nevím, ale něco mi říká, že jo! A bude to krásné a hebké!“[11]

Mgr. Michal Nguyen ve svém facebookovém vyjádření k mému výše uvedenému příspěvku pokračuje: „Věřím, že jistou ironii v textu cítím jen proto, že ze mě jednání v akademických senátech fakulty a univerzity udělala paranoika. Dovolím si proto jen vysvětlit, že zkratka KUUP označuje Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého a že pohlaví a gender není totéž.“ [12] V textu mého výše uvedeného příspěvku v Diskusním žurnále ironii vskutku cítit netřeba a za dešifrování zkratky KUUP jsem Mgr. M. Nguyenovi tuze vděčen – náležité znění této abreviatury je ovšem KPUUP. [13] (Zkratky bývají ošidné, jak dokládá předlistopadový song Ivana Mládka Zkratky [14], jakož i vokalizace zkratek názvů Československá socialistická republika – ČSSR a Stát sovětských socialistických republik – SSSR, vyslovováno jako „čéeseser“ a „eseseser“.) Ohrazuji se však vehementně proti tomu, abych byl Mgr. M. Nguyenem poučován, že „pohlaví a gender není totéž“. To je mi známo, zato Mgr. M. Nguyen evidentně netuší, že pojmům „biologické pohlaví“ a „sociální pohlaví (gender)“ je nadřazen pojem „pohlaví“ a že tento obecný pojem jsem měl na mysli, když jsem ve výše uvedeném příspěvku napsal, že „se mohu jen dohadovat, co vše se zahrnuje pod hygienické potřeby pro ženy na rozdíl od hygienických potřeb pro muže a zda se i v tom ohledu liší hygienické potřeby dalších možných pohlaví.“ [15] Ostatně se tato formulace zalíbila blíže neurčitelné Šárce Hamplové. [16] 

Že „do dámských a pánských hygienických potřeb“ nezahrnuji „pouze toaletní papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo“, jak bůhvíproč soudí opavská archivářka Adush Mlčáková, [17] ale toliko konstatuji, že jsou „tyto komodity na univerzitních klozetech volně zpřístupněny“, [18] snad mohu ponechat bez dalšího objasňování. Zato další facebookářka, [19] kryjící svou facebookovou identitu pod čínsky znějícím „nom de guerre“ Pe Ju a rezignující na diakritiku, přichází s praktickým, byť hypotetickým řešením klozetové problematiky na UP: „Za me by bylo reseni jednoduche, mj. Treba dat vhodne hygienicke potreby pro pripad opravdove nouze v kosiku na wc, a nic moc by nas to nestalo, ale to by se nase spolecnost musela chovat jinak.. Takze s vyrokem ,ach jo‘ zcela souhlasim.“ [20]

Svou troškou do mlýna přispěl ke komentářům k mému výše uvedenému příspěvku MUDr. Jan Strojil, Ph.D., vedoucí oddělení studentských záležitostí rektorátu UP: „Michale, díky za to! Linkovaný článek asi nemá smysl moc komentovat, je to smutné.“ [21] Tož to je mi velice líto, že jsem tohoto lékaře a rektorátního úředníka v jedné osobě rozesmutnil – osměluji se tedy předepsat mu jako remedium na veškeré smutnění četbu tematizující mikci a defekaci, například Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války (1921–1923) – zvláště mu doporučuji obeznámení se s pasáží věnovanou událostem na armádní latríně v Budapešti [22]. Též by mu k překonání deprese způsobené mým posledním příspěvkem v Diskusním žurnálu mohla přispět četba románu Gabriela Chevaliera Zvonokosy (Clochemerle, 1934) v kongeniálním českém překladu Jaroslava Zaorálka (1937), kterýžto román líčí skandální následky zřízení veřejného pisoáru ve fiktivním jihofrancouzském městečku lokalizovaného do vinařského regionu Beaujolais.

Na závěr svého facebookového vyjádření k mému příspěvku v Diskusním žurnále mě Mgr. Michal Nguyen, etc., vyzval: „Vážený pane profesore, děkuji, že jste téma otevřel takto veřejně i na další komunikační platformě. Naznal jsem, že s ohledem na to, že Vám jako členovi akademické obce chybí validní informace, je potřeba téma vcelku triviální otevřít i na univerzitním senátu a jasně a pečlivě ho [spr.: je] vysvětlit. Těším se, že se na jednání uvidíme a budeme moci navzájem obohatit své pohledy na věc.“ [23]

Inu, proč ne? Mám ale dvě kardinální otázky:
1. Proč marní Senát UP svůj drahocenný čas debatováním o stavu a vybavení klozetů na Univerzitě Palackého, když je zvýšení levelu záchodové kultury na naší alma mater plně v kompetenci její technicko-hospodářské administrativy, případně univerzitních odborů?
2. Když už se tedy tak děje, proč se ryze ženskými aspekty této problematiky zabývá studentský místopředseda Senátu UP Mgr. Michal Nguyen, o jehož biologickém pohlaví mužském nelze pochybovat? Což není žádné senátorky AS UP, která by v zájmu konečného řešení těchto aspektů pozvedla vysoko prapor svého biologického ženství?


[1] ] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/05/23/za-vyssi-level-zachodove-kultury-na-up/2

[2] Poskytování hygienických pomůcek zdarma všem ženám schválilo již Skotsko – Vložky zdarma i v Česku? Babiš chce, ať je Schillerová zajistí nízkopříjmovým – iDNES.cz

[3] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

[4] Tamtéž.

[5] Dominik Voráč – katedra českého jazyka a literatury: Pedagogická fakulta UP; Dominik Vorac | Piráti – Olomoucký kraj

[7] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

[8] Dramox

[9] Přehlídka animovaného filmu – Wikipedie

[10] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

[11] ] https://www.facebook.com/martin.sch.5243?comment_id=Y29tbWVudDo1ODA2NTIyNTM5MzYyODI2Xzc0NDQ2OTI2MDMzMTU1MA%3D%3D. – Koneckonců i Bc. M. Schweitzer píše básně: Martin Schweitzer | Spisovatelé a literatura; Martin Schweitzer | Spisovatelé a literatura

[12] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

[13] Srov. Komise pro občanské záležitosti (KPOZ), Komise pro občanské záležitosti « Odborné komise « Samospráva

[14] ivan mladek – zkratky

[15] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/05/23/za-vyssi-level-zachodove-kultury-na-up/2/

[16] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

[17] Tamtéž.

[18] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/05/23/za-vyssi-level-zachodove-kultury-na-up/2

[19] Vzácně doložená substantiva „facebookář“ a „facebookářka“ jsem právě zaslal do slovníku Čeština 2.0 (https://cestina20.cz/).

[20] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828. – Není obtížné zjistit, že autorkou této ideje je kvestorka Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Petra Jungová, LL.M. – Titul LL.M. (angl. Master of Laws, lat. legum magister – magistr práv) např. uděluje po absolvování půl druhého roku trvajícím kurzu Bussines Institut v Praze, školné činí aktuálně 89 tisíc Kč bez DPH. Mezi početnými lektory zde působí též JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., prorektorka pro legislativu a organizaci UP.

[21] Tamtéž.

[22] Textologické záhadě v této pasáži jsem se věnoval ve stati Několik editologických poznámek k románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc, 2004, s. 127–148 (Philologica; 84), ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA PHILOLOGICA 84

[23] https://www.facebook.com/michal.nguyen.9828

F:\prikolis_05.10.2009_bw_015.jpg

Dobře kontrolovatelný a zásobený veřejný klozet ve státě s doposud vlastní měnou, leč povolujícím i platby v eurech. Zdroj: http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/prikol/
prikolis_05.10.2009_bw_015.jpg