Návrat bezobratlých

/TOMÁŠ FÜRST/

Federální kriminální ústředna s radostí informuje občany, že bezobratlí jsou zpět! Do lůna mateřské katedry byli navráceni spolu s veškerými odcizenými přístroji, výpočetní technikou i židlí. Lze tedy doufat, že s příchodem nového vedení University Palackého končí doba obcházení akademické samosprávy, porušování dohod i zákonů a koordinovaných útoků na Přírodovědeckou fakultu.

Radost obratlovců na našem děkanátu drobně kalí jen to, že tito byli spolu se zaměstnanci katedry zoologie opět donuceni v čase dovolených obětovat desítky hodin svého času sepisováním škod, jednáním, odepisováním na sáhodlouhé vývody o tom, které části odcizeného majetku se vejdou do kterých částí najatých dodávek, opětovnou evidencí navráceného majetku a tak dále. Je pozoruhodné, že únosci bezobratlých patří ke stejné organizované skupině, která dlouhodobě usiluje o anexi značné části přístrojového vybavení Přírodovědecké fakulty. Federální kriminální ústředně tedy zcela uniká motiv jejich jednání, neboť se domnívá, že tímto činem svoji vyjednávací pozici poněkud zhoršili.

Přírodovědecká fakulta ovšem návrat bezobratlých upřímně vítá a těší se, že stejně hladce proběhne dořešení dvou drobností, které jí stále mírně komplikují činnost: 

  • „Integrací výzkumných kapacit“ vznikla díra v rozpočtu fakulty v řádu desítek milionů korun. To se promítne do celkovém rozpočtu univerzity a v posledku tuto díru jistě zalepí všechny fakulty ochotně a svorně.
  • Nějací lidé, kteří na fakultě nepracují, protiprávně blokují přístup našich zaměstnanců k přístrojům fakulty asi za půl miliardy.