Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje

/TOMÁŠ FÜRST/

Dne 3. srpna vnikl neznámý pachatel do prostorů katedry zoologie na třídě 17. listopadu. Zřejmě se jednalo o pachatele obeznámeného s chodem univerzity, neboť si ke svému hrůznému činu vybral den, kdy byl vedoucí katedry i jeho zástupce v zahraničí a děkan mimo Olomouc. Pachatel a jeho pravděpodobní komplicové za bílého dne přistavili k budově Přírodovědecké fakulty dodávku a odcizili majetek v celkové hodnotě přes 4.6 milionů korun, dále větší množství neevidovaného spotřebního materiálu, nezjištěný počet knih, sbírku bezobratlých pro výuku a židli. Poté poškodili jeden osobní počítač a zmizeli. Očití svědkové popisují, že se kolem dodávky pohyboval muž nápadně malého vzrůstu s počínající pleší. Zdroje obeznámené s průběhem vyšetřování dále uvádějí, že mezi organizátory celé akce zachytily muže nápadně velkého vzrůstu s pokročilou pleší.

Pokud má někdo informace, které by mohly napomoci k identifikaci pachatelů či bezobratlých, nechť se neprodleně přihlásí na nejbližší služebně Sboru národní bezpečnosti či přímo na rektorátě.