Neodbíhejme od tématu

/VLADIMÍR SKALICKÝ/

Nejsem fanouškem diskuzí pod příspěvky na veřejných platformách. Zpravidla mi to zvedá tlak, a říkám si, že to nemám zapotřebí. Nejvíce mi vadí, že téma diskuze se během několika příspěvků totálně změní a již se vůbec netýká původního příspěvku a často se zvrtne v přestřelku urážek.

Momentálně probíhá bouřlivá diskuze týkající se novely Řádu nakládání s majetkem. Zastánci PřF a děkana se bouří nad jejím zněním, že jim bude odebrán majetek na základě mávnutí taktovky rektora. Novela je přepracována (jsou vytvořeny verze A a B) a nakonec světlo světa spatří verze 4 (jestli ji tak mohu nazvat), která je zase „příliš obecná a vágní“. Stoupenci CATRIN argumentují, že fakulta nemá důvod se bouřit, protože původní verze novely již přeci dávno neplatí, je přepracovaná dle požadavků vedení PřF, a že je velkolepým ústupkem rektora PřF.

V čem tedy spatřuji problém a meritum věci? Když to přeženu, je vlastně jedno, jaká verze novely je právě „aktuální“ nebo která je více IN. Vadí mi, že předkladatel (rektor) takové verze vůbec pouští do světa. Mám na mysli především první verzi novely, která nerespektuje samosprávu fakult a narušuje demokratického ducha univerzity a navíc měla být schválena pokoutným způsobem bez hlubší diskuze na senátu UP. Tímto bych chtěl poděkovat předsedkyni legislativní komise AS UP, dr. Tomoszkové, že tomu zabránila a požádala o projednání novely na řádném zasedání.

Jako bych měl déja vu… Píše se 26. 9. 2018, kdy byla předložena Interní dohoda a záměr založit CIST, který předtím ani děkan, ani akademický senát PřF neviděl – a dohoda má být ideálně schválena o dva měsíce později, tedy 28. 11. 2018 na AS UP.

Nebylo by bývalo jednodušší, férovější, rychlejší a tudíž i efektivnější sezvat všechny hlavní aktéry už na samotný počátek jednání o založení VŠ ústavu? Pozdě Bycha honit, řeknete si – ale stejný způsob jednání se v bledě modrém opakuje o dva roky později znovu. Nad tím opravdu zůstává rozum stát.