Meanwhile na sítích

/JIŘÍ KVITA/

I v těchto covidhektických časech nám v homeofficech zbývá mnoho času na sociální sítě

Tak se na ně pojďme mrknout!

Tuhle třeba pan rektor Miller sdílel na fb článek [TypischTchechisch]

„Šéf pražských hasičů končí v době koronavirové epidemie, chodí na něj anonymy“ [SeznamZprávy], a to s komentářem „Jak typicky české“. Zjevně tak učinil jako soukromá osoba a má na to plné právo, jen je zajímavé, že on sám před nějakou dobou požádal senát AS UP aby se zabýval tajnou nahrávkou soukromého rozhovoru. Však se také sotva sešlo quorum a jasně zněly hlasy, proč tam senátoři vlastně jsou. Za mne jen taková malá připomínka, že před vyjádřením paušální kritiky občas neškodí podívat se na vlastní dvorek. 

Pod příspěvkem Evropské komise LINK [SlepyHluchyPlesaty] o projektu na ÚMTM, který nyní testuje na covid-19, pan rektor komentuje takto:

„Ukazuje se, že hlubší provázání těchto pracovišť na UP, které mohou společně dělat mezioborový výzkum, je absolutně nutné. Myslím, že teď už to snad konečně musí vidět i slepý, hluchý a němý.“ 

Pominu-li komičnost závěrečného tvrzení (ale díky za něj, v současných chmurných časech pobavilo!), tak se – dle mého – naopak ukazuje, že vědecká centra jsou prostě schopna spolupráce i bez vzniku ústavu a nic jim v ní nebrání. Skutečnost, že je nějaká laboratoř, katedra nebo ústav schopná testovat na covid-19, přece neříká nic o tom, že je na UP nutné integrovat výzkumné kapacity právě směrem k vysokoškolskému ústavu (mimochodem zatím bez plánované akademické samospravávy apod.). Nic to neříká o složitosti procesu, a již několika návrzích, které byly panem rektorem senátu UP opakovaně předloženy a byly mu senátem vráceny k přepracování (na němž v praxi pracovaly zejména osoby z center popř. prorektoři UP). O spoustě nedořešených etických problémů nemluvě. Tohle ale jistě pan rektor ví a zkratkovité argumentace ve prospěch ústavu, a de facto argumentačního faulu, se patrně dopustil jen díky komentářové formě na fb. Přesto jí neměl podlehnout a měl by naslouchat hlasu akademické obce. Vidí, prosím, pan rektor, že nadále prosazuje vznik Vysokoškolského ústavu a dělení PřF UP  proti vůli senátu PřF UP a jejího děkana, nebo je stále sám tak trochu hluchý a slepý? Nadále se totiž zdá, že se snaží protlačit vznik ústavu silou, a to proti senátu PřF UP, emeritním rektorům UP, emeritním děkanům jiných PřF a většině řadových zaměstnanců PřF.

V poločase odpočinkově: Kolega Zlatuška z Brna sdílí příspěvek [JaroslavJednicka] „Výborný Jaroslav Miller v sobotní MFDnes: Pan Vondruška a neexistující dějiny“, kde se pan rektor táže, zda pan Vondruška „netahá čtenáře za nos“ a tvrdí že by (pan Vondruška) měl ctít „elementární zásady profesní etiky a nedělat ostudu stovkám poctivých historiků a historické vědě založené na kritickém zkoumání minulosti.“ Někdo – podle mne trefně – dodal, že by si pan rektor možná měl nejprve zamést před vlastním prahem, načež pan rektor na komentář odpovídá „Víte příliš málo, pane kolego, abyste se mohl dopouštět takto silných soudů. Nedělejte, prosím, tu klasickou chybu mnoha, že na základě velice kusých informací a většinou jednostranných, dospíváte k unáhleným závěrům. To by neměl dělat ani poctivý člověk ani poctivý vědec.“. S tím by šlo v principu souhlasit, takto pan rektor i mně osobně argumentoval v emailu už před rokem. Ale zajímalo by mne, kdy nám pan rektor nějaké informace hodlá dodat. Na jeho blogu skoro nic není, Newsletter UP až nyní – s covidem – informuje o něčem relevantním. Je tedy pan rektor majitelem pravdy, nebo majitelem informací?  A proč je tedy nedává k dispozici, abychom mohli vést fundovanější polemiky? Nejde mi o odbornou historickou diskuzi k danému článku ani o validitu názorů pana Vondrušky či Millera, ale o jakýsi mýtus, který pan rektor tak často připojuje, že se všichni kromě něj mýlíme, když nemáme jeho informace, které on ale neposkytuje.

Panu rektorovi tedy doporučuji kriticky vzpomenout na vlastní nedávnou historii, na způsob, jakým prosazoval vznik ústavu a jeho okolnosti (ve zkratce např. jeho odměny ze strany děkanátu PřF za dob prof. Fréborta, 17 stánkové právní elaboráty, proč UP nemůže na vyžádání dodat data z výzkumu hrazeného z veřejných peněz, elementární etika toho, jak se sám (ne)postavil za vlastní Etickou komisi UP či jak promptně (ne)apeloval na zásady poctivé vědecké práce atd).

And now for someting completely different…

Na fb [RealProposalsOnly] pan prorektor Bilík navrhoval prof. Hajdúcha, Zbořila a Koláře na státní cenu za jejich aktivity v boji proti covid-19 [ZlomenýSrdceLinkALajk], a to s argumentem, že jde o jedny z nejcitovanějších vědců. (Nechce se vám při tom neustálém omílání nejvyšší citovanosti už usnout?) Což o to, rozličné zásluhy každý z nich asi má, prof. Hajdúch je národním koordinátorem plošného testování, prof. Zbořil dodal nanokuličky [NaNo], prof. Kolář obětavě nasadil obrovský tým. Po návrhu pana Bilíka se následně rozvinula zajímavá diskuze a polemika i se zapojením studentů (dochovalo se pár screenshotů), zda návrh na státní cenu má opravdu u všech v širším kontextu opodstatnění – která ale pak ráno už na fb jaksi nebyla k nalezení. Na přímý dotaz prorektor Bilík čestně odpověděl, že diskuzní vlákno smazal kvůli urážkám, které se tam prý objevily. 

Na mazání příspěvků na fb jistě všichni máme právo, ale když takhle zmizí komentáře mnoha osob, a když maže prorektor pro vnější vztahy, tak mi to trochu zavání Ministerstvem pravdy z románu 1984. Pror. Bilík alespoň v oživlé diskuzi potvrdil, že si za návrhem stojí, a v původním příspěvku probleskuje zajímavá informace, že tento nápad zřejmě sdílí i jinde. Tak držme palce.

Jen připomínám, že do pomoci proti viru covid-19 se přece zapojili i jiní kolegové, ať už s příslušností k PřF-centrům či PřF-necentrům, a samozřejmě z LF a dalších fakult. Proto mi není úplně jasný smysl lehké odosobňující změny v komentáři P. Bilíka pod příspěvkem na fb Přírodovědecké fakulty UP [NajdeteRozdil], který po úpravě zní „Díky! Seznam institucí, které aktuálně mají dezinfekci díky partě z RCPTM a této produkci je dechberoucí a popravdě dojemný. Držíme palce!“, zatímco jeho původní verze zněla trochu méně technicky leč osobněji k PřF jako „Díky! Seznam institucí, které aktuálně mají dezinfekci díky partě z RCPTM a vám je dechberoucí a popravdě dojemný. Držíme palce!“ Nehledě na to, že tento příspěvek PřF byl o Katedře organické chemie, nikoli o RCPTM.

Závěrem: Jistě bychom měli ocenit práci vedení UP v dnešní složité situaci a poděkovat za ni: organizaci semestru a zkoušek, snahu o pochopení vládních kroků, řešení náročných problémů od karantény na kolejích po situaci mnohých studentů ze Slovenska atd. 

Univerzitní PR-isté samozřejmě dále mohou sdílet ankety rozličných mediálních mágů [MedMag]

(ale anketu Kvity a Fafejty [UnKeTa] ne-e:), sbírat lajky na vyhlašování různých nej-fun příspěvků (osvěžovat klima je potřeba) či podprahově sdělovat, že narozdíl od vlády ČR “ my s váma smýkat nebudeme, my tedy ne!“ [SkolaSmyku], ale to vše nejlépe tehdy, když svými tvrzeními a skutky budou konzistentní s tím, co sami hlásají, komentují, či jiným káží.

V širším kontextu je totiž možnou interpretací výše uvedených příspěvků upřednostňování zástupců center ze strany vedení UP – ať už vědomé či bezděčné. Vědomé stranění by bylo velmi vážným problémem, a ani bezděčné bohužel nepřispívá k důvěře ve vedení UP.

Jiří Dno Kuriozita Kvita

Pozn. 1 pro pana pror. Bilíka: autor místy použil prvky ironie. 

Pozn. 2: Protože pan rektor prý nečte žumpu dŽurnál, posílám mu tento článek emailem.

[TypischTchechisch] https://www.facebook.com/100005315521406/posts/1460255680828269/

[SeznamZpravy] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sef-prazskych-hasicu-konci-v-dobe-koronavirove-epidemie-chodi-na-nej-anonymy-100739

[SlepyHluchyPlesaty] https://www.facebook.com/EvropskakomisevCR/posts/10158715340717216

[JaroslavJednicka] https://www.facebook.com/j.zlatuska/posts/1534848760027993

[NaNo] https://rcptm.com/newsletter/01-2020-CZ.pdf

[RealProposalsOnly] https://www.facebook.com/groups/164914413030/permalink/10157341409523031/

[ZlomenýSrdceLinkALajk] 

[MedMag] https://www.facebook.com/groups/164914413030/?multi_permalinks=10157367452213031

[NajdeteRozdil] https://www.facebook.com/103274189741134/posts/2789004587834734/

[UnKeTa] http://jointlab.upol.cz/kvita/dotaznik_results.html

[SkolaSmyku] https://www.facebook.com/groups/164914413030/permalink/10157371605508031/