Emeritním učitelům Univerzity Palackého

/JOSEF TILLICH/

Vážení emeritní kolegové, 

po řadě let, kdy jsem se odmítal účastnit setkávání seniorů na fakultě, neboť jsem bytostně nesouhlasil s postoji tehdejšího vedení fakulty, jsem se včera opět podíval na fakultu a zaznamenal mezi lidmi nadějná očekávání, která byla nicméně poznamenána nedávným vyjádřením rektora Millera na univerzitním senátu, že d-žurnál je žumpa. Pohádka IngeFialové, která na toto vyjádření reagovala, je vtipná, nicméně její vyznění mne neuspokojilo. Jsem stále více přesvědčen, že profesor Miller je „loutkový rektor“ manipulovaný některými svými prorektory, ale i „poradci“ tahajícími za nitky až ze skvěle dotovaných výzkumných center. Jako člověk není rektor zřejmě schopen sebereflexe a proto se na vás, vážení emeritní profesoři UP, obracím s žádostí o podporu.

Když jsem před časem, v reakci na výzvu rektora Millera k odstoupení řádně  zvoleného děkana Přírodovědecké fakulty, otevřeným dopisem rektora vyzval, aby odstoupil on, nereagoval. Domnívám se, že by bylo namístě, abyste vy, jako sbor zasloužilých pracovníků univerzity, přednesli stejnou výzvu nyní a zůstane-li bez adekvátní odezvy, abyste oslovili Akademický senát UP s výzvou na odvolání rektora. Způsob, jímž univerzitu „řídí“, je ostudný, ať už jde o zmíněnou výzvu k odstoupení řádně zvoleného děkana Přírodovědecké fakulty, nerespektování nálezu Etické komise UP ve věci falšování výsledků výzkumu, zřetelné stranění snahám o zřízení ústavu CATRIN či další problematické způsoby jednání.

Oslovuji vás, neboť věřím, že stejně jako mne, i vás tato situace naplňuje obavami o dobré jméno Univerzity Palackého, či spíše o to, co  z něj ještě zbylo.

S pozdravem

Josef Tillich