O nesrovnatelných platech na nesrovnatelných pozicích

/JIŘÍ KVITA/

Vraťme se ještě na chvíli k článečku v MF Dnes, 29. 3. 2019: „Děkan PřF UP v článku zmiňuje následující poznámku o platech některých vedoucích vědeckých center v Olomouci: „Zjistil jsem, že vedoucí některých jednotek jsou jako utržení ze řetězu. Jejich roční mzda byla čtyři, pět i šest milionů korun. To nejsem schopen obhájit ani v rámci České republiky, ani Evropy,“ objasnil Kubala, který úhrnnou roční mzdu „zastropoval“ jako šedesátinásobek tarifního platu.“‘ K tomu je doplněno sdělení generálního ředitele RCPTM: „Podle prof. Radka Zbořila jsou platy vědců v RCPTM závislé na úspěšnosti v grantové politice, ale i schopnosti spolupracovat s firmami a dostat technologie do praxe. „Ti nejúspěšnější mají platy srovnatelné s kolegy na stejných pozicích v západních zemích. To je pro udržení konkurenceschopnosti české vědy nezbytné,“ uvedl Zbořil.“

Pro srovnání: nejvyšší roční plat v Evropské laboratoři částicové fyziky je okolo 4,5M CZK ročně (Director of Sales, zde). CERN má však rozpočet přes miliardu franků ročně.

Mají tedy kolegové v Olomouci skutečně odpovídající rozpočet a zodpovědnost? Mohou tímto způsobem argumentoval své milionové roční platy? Myslím, že nikoli: někteří se ohánějí ohrožením projektů za necelou miliardu CZK na několik let. Mimochodem plat prezidenta ČR je 3.3M CZK ročně.

A teď se podívejme, jak ještě nedávno hovořil pan rektor v rozhovoru pro Respekt, 28.8.2017: Rektor UP: „Finance chybějí jednoznačně na platy vědců a na podporu mladých začínajících akademiků. Ti mají na některých vysokých školách méně než dvacet tisíc korun hrubého.“ . A copak s tím tedy uděláme? Nebylo by lepší vzít grantové prostředky z astronomických platů některých ředitelů a přispět spíše oněm mladým výzkumníkům? A nezapomíná se tu tak trochu na to, že centra nejsou soukromé firmy, ale instituce podporované ze značné části z veřejných zdrojů, a tedy závislé na dobré vůli daňových poplatníků? Jako vědečtí pracovníci bychom měli mít alespoň elementární slušnost a zodpovědnost ke společnosti, která nás podporuje, nikoli drzost obhajovat neudržitelné. Jistě, výstupem z center již jsou a snad i nadále budou prakticky aplikovatelné technologie. Ale všeho s mírou.

Nakonec doplňme, že pan rektor dal osobně příkaz děkana PřF k zastropování platů na PřF ZRUŠIT s tím, že by nastaly nerovné podmínky napříč fakultami. Nebyla však jiná možnost? Třeba zastropovat platy na všech fakultách na úrovní, které smrtelník stejně nikdy nedosáhne?