O svobodě projevu

/ROSTISLAV VODÁK/

Voltaire nebo spíš Evelyn Beatrice Hall : I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.

Jako asi každý člen akademické obce a člen Přírodovědecké fakulty se snažím pozorně sledovat poslední dění a to nejenom na univerzitě. Proto se ke mně dostal i odkaz na Diskuzní Žurnál, který se vyjadřuje k posledním událostem na Přírodovědecké fakultě optikou dvou jejich přímých aktérů. Současně mi přišlo na email vyjádření vedení univerzity, které níže pro úplnost uvádím. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vedení Univerzity Palackého opakovaně odsuzuje veřejné útoky pracovníků přírodovědecké fakulty, především pak vznik zdánlivě oficiální platformy dŽurnál, která je i dle nezávislého odborného posouzení shledávána jako zavádějící a založená na jednostranné prezentaci vzájemných konfliktů uvnitř fakulty. Kampaň, která zcela postrádá respekt k celku instituce, poškozuje pověst Univerzity Palackého v Olomouci a je povinností managementu fakulty, aby situaci okamžitě řešil.

K vypořádání oficiálně vznesených stížností ohledně případných pochybení, k nimž údajně došlo před mnoha lety, má Univerzita Palackého dostatečné nástroje a mechanismy, které jsou pro tento účel aktivovány.

Jakákoliv další skandalizace brání snaze vedení univerzity o urovnání situace a naplnění zadání určeného akademickým senátem a podpořeného prohlášením děkanek a děkanů zbývajících fakult UP. V následujících dnech bude vedení přírodovědecké fakulty a center vyzváno k účasti na procesu odborně vedené mediace, která je ovšem založena na elementární ochotě korektně komunikovat.

Považujeme za nutné připomenout, že v předešlých letech PřF UP a její výzkumná centra vykazovaly vynikající výsledky a jedná se o jedny z nejvýznamnějších výzkumných struktur v České republice. V rámci univerzity jde o nadstandardně úspěšné a finančně skvěle zabezpečené součásti, o to absurdněji vnitřní spory uvnitř fakulty působí.

Akademická obec Univerzity Palackého zahrnuje bezmála 25 000 členů a ochrana jejich jména a prostředí jsou prvotními úkoly vedení univerzity. Akademické svobody jsou cenným výdobytkem předešlých staletí a nesmí být zneužívány k šíření osobních animozit.

vedení Univerzity Palackého v Olomouci

Upřímně řečeno nejsem z celé situace vůbec nadšený. Co mě ale nejvíce trápí je, že si na celou věc nejsem schopen udělat vlastní názor. Spousta informací se ke mně dostává z druhé až třetí ruky, případně jsou přede mnou přímo utajeny viz Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci.   Naprosto také postrádám jakoukoli diskuzi, kde by jednotlivé strany předkládaly své řádně podložené  argumenty a současně se snažily vyvrátit argumenty strany druhé. 

Mé osobní přesvědčení je, že základním kamenem nejen akademických svobod ale i celé svobodné společnosti je právo na vyjádření názorů a to včetně názorů extrémních a mylných, kterým se v současnosti s oblibou říká fake news. Neoddělitelnou součástí této svobody je ale i diskuze, kde každá ze stran má možnost (spíše by ale měla mít povinnost) své názory obhájit. Názory strany, která není ochotna své postoje obhájit v diskuzi, by se pak měly stát naprosto irelevantní. Bohužel současný trend je spíš takový, že některé názory se buď přímo zakazují a nebo se pouze nálepkují hanlivým označením s tím, že není potřeba se jimi zabývat. Já osobně věřím, že toto je opravdovou pohromou pro svobodnou společnost. Současně doufám, že se podobné situace nedožiji na akademické půdě. Domnívám se, že svoboda projevu je natolik cenná, že stojí nad tím, co si kdo o nás bude myslet. To, jak se naše univerzita vypořádá se svými problémy, by mělo být vzorem pro zbytek společnosti, a z dlouhodobého hlediska bude naší nejlepší reklamou. Proto bych velmi uvítal, kdyby komunikace vedení univerzity a nejen její byla s ohledem na události posledních týdnů a měsíců daleko otevřenější a podrobnější. Pouhý odkaz na jakési nezávislé anonymní odborné posouzení považuji za zcela nedostatečné. Z tohoto důvodu mi přijde velmi vhodný výše uvedený citát.