Rozpočtově neutrální sekyra

/TOMÁŠ FÜRST/

Je všeobecně známo, že mezi Přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem Catrin existují po celý rok drobné rozdíly v úhlu pohledu na hospodaření. Naše fakulta kupříkladu několik měsíců platila mzdy pracovníků Catrin ze svého rozpočtu a samozřejmě očekávala, že tuto částku dostane zpět. Taky se mírně lišíme v pohledu na budovy – zatímco naše fakulta platí nemalé náklady za údržbu a investice do budov, které má ve své správě, v našich budovách celkem spokojeně a hlavně zdarma provozují svoji excelentní vědu pracovníci Catrin (aby její výsledky mohli později afiliovat konkurenční univerzitě). Další drobná odchylka ve vnímání se týká přístrojového vybavení za více než půl miliardy korun. Zatímco naše fakulta se domnívá, že k přístrojům, které pořídila pro potřeby svých zaměstnanců a ze kterých platí odpisy, mají mít přístup především naši zaměstnanci, ve skutečnosti je tento přístrojový park nelegálně okupován lidmi, kteří na fakultě nepracují.

Tyto drobné rozdíly ve vnímání reality poněkud znesnadnily přípravu rozpočtu. Hosté z Catriny naší fakultě během roku vygenerovali náklady v řádech desítek milionů korun, které jsme logicky požadovali uhradit. Kdyby byl rozpočet připraven ve variantě 8+0 (tedy prostředky by se rozdělily pouze na fakulty), byla by situace dávno vyřešena. Naše fakulta by návštěvníkům z Catriny prostě strhla, co u nás projedli a propili, a zbytek jim poslala. Jenže přesně toho – že budou muset útratu uhradit – se zřejmě vedení Catriny zaleklo a začaly obligátní verbální vodopády o excelenci a ohrožených projektech. Catrina opět dosáhla svého – rozpočet se nakonec dělil v režimu 8+1 a naše fakulta se ocitla v roli věřitele, který musí své pohledávky s obrovským úsilím z dlužníků nějak dostat. Dlužníci nepřekvapivě většinu útraty popřeli, a ještě se snažili nám naúčtovat poplatek za to, že jsme měli tu čest je hostit.

V té chvíli vedení univerzity promeškalo příležitost triviálně konstatovat, že útrata má býti uhrazena a začalo opět hledat nějaký „kompromis“. Začíná to vypadat, že „kompromis“ je pro nové vedení UP vždy nejvyšším cílem – i kdyby jedna strana tvrdila, že tři a tři je šest, a druhá, že minus šedesát. V rámci hledání kompromisu bylo osloveno oddělení interního auditu, které se mělo vyjádřit ke (vzájemně neslučitelným) rozpočtovým požadavkům naší fakulty a Catriny. Interní audit potvrdil požadavky, které naše fakulta vůči Catrině vznesla, jako oprávněné a u toho konstatoval tolik zajímavých věcí, že by to vydalo na několik článků. 

V tuto chvíli jen volně odcituju několik bodů, které se v nálezu auditu objevují. Interní audit konstatuje, že 

  • záměr integrace výzkumných kapacit nebyl naplněn,
  • nekonsensuální vznik ústavu je příčinou paralýzy univerzity,
  • ústav generuje mimořádné finanční náklady a je příčinou řady ušlých příležitostí,
  • naše fakulta nebyla do rozhodování o vzniku ústavu zapojena,
  • finanční a rozpočtová stránka přípravy vzniku ústavu byla bagatelizována,
  • akademický senát neměl při rozhodování správné/úplné informace,
  • řád nakládání s majetkem není naplňován,
  • Catrina soustavně porušuje svůj vlastní statut atd.

Jak bylo řečeno výše, interní audit potvrdil, že požadavky naší fakulty na náhradu mezd vyplacených zaměstnancům Catriny a náhrad za užívání budov i přístrojů jsou oprávněné. Tyto položky se tedy logicky měly objevit v rozpočtu Catriny jako náklady. To se ovšem nestalo, protože by se tím Catrina ocitla v tak hluboké ztrátě, že by byla její další existence neobhajitelná. Místo toho začalo vedení UP nepochopitelně vymýšlet, kam padesátimilionovou sekyru schovat. 

Nakonec se řešení našlo – sekyra se zatne do fondu provozních prostředků rektorátu. To znamená, že z peněz, které si fakulty uložily na rektorátu, najednou zmizí 50 milionů.

Docela mě zajímá, jak na tuhle zprávu zareagují akademické obce jednotlivých fakult. Milí filosofové, pedagogové, právníci, zdravotníci a teologové. Kdybyste tyto peníze neodvedli na rektorát, mohli jste mít všichni o pár tisíc korun ve výplatě navíc. Místo toho vámi zvolení senátoři násilně rozdělili Přírodovědeckou fakultu, aby zřídili rezervaci pro falsifikátory vědy s šesticifernými platy. Blahopřejeme.