Uši naší univerzity

/MICHAL BOTUR/

Obávám se, že se nám na univerzitě rozmáhá takový nešvar. Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z lednového zasedání AS UP, který v podkladových materiálech dostal k projednání Radkem Zbořilem sestavený a nejhavlističtějším rektorem Jaroslavem Millerem předložený sestřih (údajně Pavlem Tučkem) tajně pořízené nahrávky soukromého rozhovoru děkana. Okolnosti, kdy z více než hodiny a půl nahrávky byly vybrány dva úseky (jeden půlminutový a jeden minutu a půl dlouhý), z kterých vůbec nic neplyne, a tyto úseky byly zasazeny do – v lepším případě nepodloženého, pokud ne přímo do zjevně vylhaného – kontextu, jsou notoricky známy akademické veřejnosti nejenom v Česku.

​Tyto okolnosti byly známy i Radimu Beránkovi z Ulmu, který v květnu 2020 narazil na fabrikované obrázky v článku s korespondenčními autory Hanou Kmentovou, Štěpánem Kmentem a Radkem Zbořilem. Proto také Radim Beránek (v očividné nadsázce) Štěpánu Kmentovi napsal “Ale prosím žádné nahrávací přístroje!😀”, když si v únoru 2020 domlouvali telefonát (tehdy chtěl Štěpán Kment Radimu Beránkovi nabídnout pohled z druhé strany na olomouckou kauzu).

​Dovedu si představit překvapení Radima Beránka, když v hromadném dopisu, v němž Radek Zbořil rezignoval na své členství v Učené společnosti, našel pasáž: „Nemohu znovu nezmínit i naprosto bizarní roli prof. Beránka, který ve skutečnosti není ‘expertem’, ale oznamovatelem pochybení. Je třeba znovu připomenout, že tento oznamovatel ‘přátelsky’ v telefonátu  nabádal Dr. Kmenta těmito slovy: ‘Štěpáne zachraň svoji duši, řekni, že na vás Zbořil vytváří enormní tlak a nějaký tvůj doktorand to neunesl, okamžitě retrahuj článek a nic hrozného se nestane.’ Bohužel se nejedná o žádnou parafrázi, ale přesnou citaci ‘experta vybraného Radou US’.” 

​Ve chvíli, kdy tajemné internetové proudy hromadných mailů přinesly zprávu Radka Zbořila až ke mně, se mi sevřel žaludek a pro jistotu jsem požádal Štěpána Kmenta o reakci a napsal jsem mu mimo jiné: “Předpokládám-li pravdivost slov prof. Zbořila, musela by existovat tajná nahrávka Vašeho rozhovoru s prof. Beránkem a tu byste musel s nejvyšší pravděpodobností pořídit Vy. Chci Vás požádat o krátké vyjádření. Víte, prosím, o existenci takové nahrávky? Silně preferuji vyjasnění této otázky v soukromé korespondenci. Její merit ale považují za mimořádně závažný.” Odpověď nepřišla žádná. Nepřišla ani o týden později, kdy jsem ještě jednou Štěpánu Kmentovi připomenul a na podobnou otázku (jak jsem se dozvěděl později) Štěpán Kment neodpověděl ani Radimu Beránkovi.

​Jakýsi posun nastal při projednávání vědeckých kauz Radka Zbořila na zasedání Rady Učené společnosti v září 2020, kdy Štěpán Kment onu pasáž z telefonátu (z května 2020) odcitoval s tím, že se mu „vryla do paměti“. Asi nemusím vysvětlovat, že se Radim Beránek cítil být poškozen. Pasáž je vytržená z kontextu a Radim Beránek (který podle svého životopisu absolvoval i studium teologie), odmítá, že by apelem na “záchranu duše” vybízel Štěpána Kmenta ke lži či manipulaci. Stejně jako v případě děkana Martina Kubaly, který požadoval zveřejnění celého rozhovoru, zůstane patrně případné přání Radima Beránka na zveřejnění kontextu nevyslyšeno.

​Nám ostatním nezbývá než v tichosti přemýšlet nad tím, jak se tak stane, že se některým kolegům občas něco do paměti vtiskne a něco nikoliv. Každý se s nástrahami života musíme vypořádat sami, já ale, pokud se mi někdy v telefonním sluchátku ozvou někteří kolegové Radka Zbořila, stočím raději řeč na děti a na počasí.