Prohlášení vedení PřF

Vážení kolegové,

AS UP na svém včerejším zasedání přes jasně deklarovaný nesouhlas všech orgánů PřF UP schválil vznik vysokoškolského ústavu. Považujeme to za hrubý a zcela bezprecedentní zásah do pravomocí orgánů fakulty a budeme nadále bránit práva a zájmy přírodovědecké fakulty všemi dostupnými prostředky.

Současně deklarujeme, že si vážíme práce zaměstnanců center a máme zájem na tom, aby nadále pokračovali v práci jako zaměstnanci přírodovědecké fakulty. Všichni pracovníci mají právo na dodržení všech ustanovení platných pracovních smluv, které mají uzavřeny na PřF, včetně financování mzdy z grantů, na kterých se podílejí, a taktéž přístupu do laboratoří a k přístrojům, které potřebují ke své práci. Jakoukoliv formu nátlaku na ukončení působení na PřF považujeme za nepřijatelnou a zaměstnance, kteří by byli nátlaku vystaveni, budeme bránit.

Za vedení PřF UP,

Martin Kubala