Proč se stavím proti vzniku VŠ ústavu?

/MARTIN FELLNER/

Jako kandidát do senátu UP i senátu PřF se chci velice stručně vyjádřit ke vzniku VŠ ústavu. Argumenty zastánců i odpůrců ústavu byly už mnohokrát formulovány a diskutovány, takže si myslím, že není třeba je znovu připomínat. Vznik ústavu nepodporuji ze dvou důvodů. Za prvé, jsem přesvědčen, že vznik Ústavu by zásadně poškodil nejen PřF, ale i celou Univerzitu Palackého, a to jak finančně, profesně, tak i lidsky. Za druhé, moje důvěra v ředitele obou Center a ve vedení UP v Olomouci je nulová. Důvěru jsem ztratil na základě jejich postojů k událostem na UP, především v posledních dvou letech. Proto nebudu podporovat ve vizích někoho, ke komu nemám důvěru a koho nerespektuji.