Jsem rozladěn

/SVATOPLUK RIEGER/

Od chvíle, kdy jsem v červnu doc. Boturovi vysvětloval, jak pracuje systém vykazování a kontrol publikačních aktivit, pečlivě sleduji stránky tohoto fóra. Jsem jen běžný důchodce, ale protože jsem naši přírodovědeckou fakultu vystudoval a pak většinu aktivního věku strávil pod křídly naší Alma mater, není mi lhostejné, co se na ní v dnešní době děje. Četbou příspěvků jsem si svá předchozí tušení jen potvrdil. Jsem silně rozladěn z počínání úzké zájmové skupiny, která si postupně vytvořila „stát ve státě“ a v zájmu svých nenasytných mocenských a finančních potřeb se zpronevěřila základům morálních zásad. Stejně tak se mi nelíbí evidentní nadržování těmto nesprávným věcem. Nezbývá mi tedy než připojit svou podporu názorům předchozích příspěvků Dr. Tillicha a prof. Fellnera a plně se s nimi ztotožnit.

Poslední dobou často říkám, že jsem rád, že jsem se některých skutečností a událostí již služebně „nedožil“. Na druhé straně však věřím, že vláda a moc takových lidí jednou musí skončit a naše akademická půda se opět vrátí do správných mezí.

Poznámka:

Souběžně se mi vybavují asociace na školní četbu: Bajka o zlaté rybce a nespokojené rybářce z Werichova Fimfára a Vinnetouem hlásané heslo Apačů „Kdo nebrání zlu, je stejně vinen jako ten, kdo ho páchá“ z oblíbených knih Karla Maye.