Filipika

/IVO ÜBERALL/

Vážení kolegové a kolegyně,

před několika měsíci jsem byl přesvědčen, že se zdržím a názor na celou situaci na PřF UP nebudu oficiálně jakkoli komentovat. Toto předsevzetí však vlivem událostí posledních dnů vzalo za své. Problémy, se kterými se potýká PřF, začaly přerůstat rámec fakultní v rámec celouniverzitní. Mám na mysli pošpinění dobrého jména prof. Indráka a jeho spolupracovníků*. Osobně jsem velmi pobouřen tím, jak se do diskuze na akademické půdě, která by měla zůstat kultivovaná a stojící na vzájemné úctě a respektu, vkrádají metody, které tyto atributy postrádají. Je s podivem, že strana, která má problém s etikou vědecké práce, je schopna tak zuřivě a nevybíravě napadnout lékaře, který stál u zrodu moderní hematoonkologické školy, lékaře, který svojí dlouholetou prací přispěl k léčbě mnoha těžce onkologicky nemocných pacientů. Jsem zastáncem teorie, že z každého negativa si má člověk vzít i to pozitivní, co ho posune dál. I v této kauze jsem něco našel. Útok na prof. Indráka mi otevřel oči. Pokud jsem do nedávné doby váhal, nyní už vím, s kým mám tu čest.

Závěrem využiji této platformy k veřejné podpoře prof. MUDr. Karla Indráka, DrSc., emeritního přednosty Hematonkologické kliniky FN a UP v Olomouci a jeho spolupracovníků. 

Ing. Mgr. Ivo Überall, Ph.D.

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

*Podrobnější informace naleznete v tomto článku.