Otevřený dopis tiskové mluvčí Univerzity Palackého

/VÍT PROCHÁZKA/

Vážená paní tisková mluvčí,

s velkým zájmem a ještě větším znepokojením jsem si přečetl zprávu adresovanou celé akademické obci UP s názvem „Vyjádření k aktuálnímu dění na UP“.

Tato zpráva, ať už je jejím autorem kdokoliv, zasluhuje reakci a to z důvodů věcných i formálních.

Věcně vzato, tento druh zpráv z tiskového odboru veřejné VŠ by měl přinášet objektivní (a pravdivé) informace. Jediná věcná informace, která se v textu objevuje ve větě „V důsledku skandalizace, zveřejňování dohadů a jednostranných interpretací v médiích i na k tomu určených neoficiálních platformách vyzvala dnes Správní rada Univerzity Palackého prostřednictvím Mons. Jana Graubnerarektora prof. Jaroslava Millera k okamžitému řešení vzniklé situace.„ dle mých informací pravdivá není, přinejmenším je velmi zavádějící a dále jitří situaci na univerzitě.

Zbytek zprávy jsou jen paranoidní výzvy s cílem vyvolat strach. Ptám se, jaký je účel toho sdělení? Dehonestovat oponenta, zasít iracionální pochyby či připravit půdu pro „bulvární útoky“ (ať už bude jejich autorem kdokoliv)?

Formálně, mne zpráva znepokojuje ještě více. Metoda, která je zde použita mi silně připomíná dikci dobového tisku 70. let, který psal o „ztroskotancích a samozvancích“ (zde). Takto komunistický režim reagoval, když neměl věcné argumenty proti Prof. Janu Patočkovi a textu Charty 77. Ta totiž pouze apelovala na dodržování tehdy platných zákonů ČSSR (zde). Ani se mi nechce domýšlet, že používáte stejnou metodu jen proto, že věcné argumenty také nemáte.

Jako zcela nestranný pozorovatel dění kolem Czech Institute of Science and Technology musím konstatovat, že z věci, která by měla být ryze technickou debatou, se stal zápas o duši této univerzity.

V této chvíli je více než kdy jindy potřeba mluvit jasně. Velmi Vám doporučuji si přečíst brilantní a nestranný text Prof. Václava Hořejšího, ze kterého si možná uděláte obrázek, která strana ve skutečnosti „poškozuje skvělé jméno Univerzity Palackého“ (zde).

Vážená paní tisková mluvčí, třicet let od Sametové revoluce je pro mne naprosto nepřijatelné číst podobné hromadné zprávy. Na veřejné vysoké škole, škole Fischera a Jařaba bychom měli být schopni vést jasnou a věcnou diskusi. A ne demagogickou kampaň. Pokud toho nejste schopna, pak prosím raději mlčte.

S pozdravem

page2image45124864

Vít Procházka
člen akademické obce UP

V Olomouci, dne 29. 8. 2019

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc