O dvojím metru

/JIŘÍ KVITA/

V souvislosti se vzrušením kolem dŽurnálu je zajímavý rozhovor v týdeníku Respekt s rektorem UP, v kterém je diskutováno pozvání psychologa Jordana Petersona na UP (poté, co jej – kvůli jeho kontroverzním názorům – odmítla Cambridge). Pan rektor tam hlásá „Konfrontovat, ne umlčet“. To se však zdá v příkrém kontrastu s vyjádřením vedení univerzity, které se distancovalo od dŽurnálu (mimochodem, lepší reklamy, než emailu všem zaměstnancům UP, si dŽurnál snad nemohl přát). Další rektorova slova „Pokud začneme uplatňovat kritéria, že u nás nesmí mluvit někdo, kdo konzumuje příliš alkoholu, není zdvořilý k ženám nebo se vyjádřil protiislámsky, tak přijdeme minimálně o polovinu zajímavých lidí, které bychom mohli pozvat.“ mi znějí, jako by vedení univerzity mělo tak trochu dvojí metr na pluralitu názorové diskuze vně a uvnitř univerzity.

Není snad vznik dŽurnálu právě důsledkem nevyslyšeného volání po potřebnosti širší diskuze na UP zejména v návaznosti na CIST, který byl dlouho připravován s minimem zpětné vazby od všech relevantních subjektů?

Nakonec si připomeňme aktuální událost, kdy na AFO 2019 vystupuje na panelové diskuzi „Příběhy spolupráce ve vědě“ s řediteli olomouckých vědeckých center rektor UP [dŽurnál: rektor byl jako diskutující ohlášen v programu, zúčastnil se ale nakonec pouze jako divák], ale bez zastoupení děkanů fakult, z kterých centra vzešla, a jež pod ně stále spadají. Panelová diskuse hezky souzněla s hlavním motem AFA „Pravda a mýty / pravda a propaganda“.