Otazníky

/TOMÁŠ FÜRST/

Tento text je inspirován otázkami, které slýchám a čtu v zápisech různých grémií Univerzity Palackého. Domnívám se, že má akademická veřejnost právo vědět, že na tyto otázky současné vedení univerzity nemá odpovědi. Nebo na ně odpovědi má, ale nechává si je pro sebe. 

  1. Vedl vznik Catrin k integraci nebo dezintegraci výzkumu na univerzitě? Je pravda, že zaměstnanci Přírodovědecké fakulty musejí odesílat vzorky k měření do zahraničí (a platit za ně), protože ztratili přístup ke svým přístrojům, které jsou zamčené na Catrin? Je pravda, že pracovníci kateder Přírodovědecké fakulty vůbec nemají přístup do budovy RCPTM (kterou PřF oficiálně užívá) k přístrojům, které potřebují ke své práci a které jsou na majetkových kartách jejich kateder?
  2. Smyslem integrace výzkumu je patrně vyšší úspěšnost v získávání grantových prostředků. Je pravda, že v roce 2021 získala výzkumně integrovaná UP jen 17 standardních projektů GAČR, zatímco Masarykova univerzita 46 a Univerzita Karlova 74?
  3. Jak se univerzitě vyplatila minulá investice v řádu několika miliard korun do infrastruktury a lidských zdrojů? Jaký přínos představuje Catrin pro každou z fakult univerzity?
  4. Proč souhlasí vedení UP s tím, že klíčoví pracovníci Catrin mají sjednané úvazky současně na UP i na tuzemských konkurenčních pracovištích? Jakou částkou financuje UP prostřednictvím Catriny pracovní pozice mimo UP? Jak naše univerzita profituje z toho, že vědecký výkon z infrastruktury UP je vykazován ve prospěch VŠB Ostrava? 
  5. Kolik vlastně pracuje na Catrin lidí, na jakých pracovních pozicích, jaké mají místo výkonu práce a jaký je popis jejich pracovní činnosti? Kolik ze zaměstnanců Catrin působí mimo univerzitu? Kolik zaměstnanců Catrin pobývá dlouhodobě mimo Českou republiku?
  6. Zajímá ještě někoho na univerzitě, jak byly uzavřeny kauzy rozsáhlého a dlouhodobého falšování dat v týmech pracovníků Catrin? Ví někdo, kolik zfalšovaných publikací mají v portfoliu klíčoví pracovníci Catrin? Kdo ví, kolik zfalšovaných publikací již bylo staženo?
  7. Rozumí akademická obec tomu, jakým klíčem jsou/budou přidělovány připravované projekty výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a Národního programu obnovy (NPO)? Jsou nějak vymezena pravidla pro celouniverzitní projekty? 
  8. Je pravda, že byl na Catrin přijat zaměstnanec, kterému vedení ústavu nebylo schopno zajistit podmínky k práci a dotyčnému pak byla vyplacena náhrada za překážku na straně zaměstnavatele? [1]
  9. Je pravda, že vnitřní audity konstatoval (a vnější potvrdil), že záměr integrace výzkumných kapacit nebyl naplněn, nekonsensuální vznik ústavu je příčinou paralýzy univerzity, ústav generuje mimořádné finanční náklady a je příčinou řady ušlých příležitostí, Přírodovědecká fakulta nebyla do rozhodování o vzniku ústavu zapojena, finanční a rozpočtová stránka přípravy vzniku ústavu byla bagatelizována, akademický senát neměl při rozhodování správné/úplné informace, řád nakládání s majetkem není naplňován a Catrin soustavně porušuje svůj vlastní statut?

Akademická obec – zdá se – stále dříme ve svůdném sebeklamu, že tři roky táhnoucí se spor je důsledkem osobní nenávisti mezi ješitnými přírodovědci a zbytku univerzity se nijak netýká. To je nákladný omyl. Již letos musela univerzita na činnost Catrin doplácet několik desítek milionů korun ze společných prostředků. Dále hrozí, že pokud vedení univerzity skutečně legitimizuje jednání „co si kdo ukořistí, to má“, zopakuje se podobný typ „integrace výzkumných kapacit“ na několika dalších fakultách [2]. Skoro každá fakulta na UP má svoji malou catrin, která bedlivě sleduje, jak „rule of capture“ na Přírodovědecké fakultě dopadne. Možná nás čekají další bílé dodávky, další noční jednání akademických senátů a další rezignace rektorů…

[1] Při pokusu zjistit, kam odkázat na zápisy z porad vedení, se nám dostalo odpovědi, že „zápisy z porad jsou na sdílené složce, ke které mají přístup členové vedení a senátoři AS UP“. Takže se omlouvám, ale s hypertextovými odkazy nemohu sloužit.

[2] V posledním materiálu od paní kvestorky je toto eufemisticky vyjádřeno frází „přístroj bude v majetku útvaru užívajícího fyzicky prostory jeho současné instalace“.