Nejdivnější věc na světě

/TOMÁŠ FÜRST/

Na zasedání AS UP děkan Kubala prohlásil, že při právě probíhající inventarizaci majetku zjistil, že Ivo Frébort – bývalý děkan a dlouhodobý ředitel Centra Reogionu Haná – nechal během prázdnin přepsat v evidenci majetku některé přístroje a další položky z lidí, kteří avizovali, že nechtějí do Catrin, na lidi, co tam chtějí. Měl na to právo? Děkan o tom zjevně nevěděl a ani to neschválil. A i kdyby na to Ivo Frébort i bez vědomí a schválení děkana právo měl, je to v této rozjitřené atmosféře na UP rozumný krok? Když jedna strana „rozvodového řízení“ tvrdí, že ji ta druhá chce okrást, zatímco ta druhá tvrdí, že ji jistě okrást nechce, že chce jen „doladit technikálie“, aby oba mohli i přes rozvod žít svorně v jedné domácnosti?

Dále děkan uvedl, že požádal o součinnost při odhalení a nápravě těchto převodů Centrum výpočetní techniky UP. Podle dostupných informací na to prorektor Lach zareagoval tím, že zakázal CVT poskytovat součástem UP nestandardní sestavy týkající se majetku, odměňování apod. s tím, že tyto požadavky mají jít vždy jen přes něj. Znamená to, že prorektor rozhoduje o tom, zda se děkan smí dozvědět o majetku či financích své fakulty, mzdách svých zaměstnanců atd.? Nebo to znamená „jen“, že služeb centrálních univerzitních zařízení smějí zaměstnanci (včetně děkanů) používat jen se svolením příslušného prorektora? Nebo je to jenom další kolo „hry na data“, jak ji známe z případu, kdy prorektoři odmítli vydat data k podezřelému článku, byť tvrdili, že je mají?

A tak majetek z fakulty zvolna mizel, tentokrát docela pomalu, od špičky ocasu až ke šklebu na tváři pana ředitele, který tam zůstal i chvíli poté, co pan ředitel zmizel. To je zvláštní, pomyslela si Alenka, ředitele bez šklebu jsem viděla často, ale škleb bez ředitele je ta nejdivnější věc na světě!