Catrin: hledá se velení?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Díky nedočkavosti pana rektora by měl nový vysokoškolský ústav začít fungovat už od letošního října. Máme-li to brát jako příležitost pro rozvoj, bude zapotřebí sehnat ředitele, který dá novému univerzitnímu subjektu patřičný prvotní impuls. Příležitost dát vznik něčemu, co nebude pouze zabetonováním stávajících struktur. Má-li to fungovat už od října, je třeba začít hledat co nejdříve. Je dobré, že se stávající ředitelé center zavázali nehlásit se do výběrového řízení na tuto pozici.[1] Půjde tedy o novou tvář, která v minulosti nebyla, není a neměla by být zatažena do půtek zdejšího dvorku. Měli bychom ji hledat co nejdříve.

Co může dotyčný nový ředitel očekávat? Na jedné straně skvěle vybavená výkonná pracoviště s mnoha kvalitními výzkumníky. Ambice být „nejsilnější vědeckou institucí v ČR“.[2] Na druhé straně tu jsou zatím nedořešené vztahy s jednou z mateřských fakult: na papíře je pouze náčrt rámcové technické dohody, který odkazuje na řadu dílčích technických dohod. Na těch se, pokud vím, ještě pracovat nezačalo – ale bez nich fakultní senát finální „rozvodovou“ dohodu děkanovi téměř jistě podepsat nedovolí. Napínavé to může být ještě dlouho. Nový ředitel se také může těšit na silné a sebevědomé odbory,[3] které jsou připravené vyhlásit stávku, bude-li se někdo vrtat v etických záležitostech jejich chráněnců.[4] Na velmi specifickou firemní kulturu, podle které je každý publikovaný vědecký výsledek správně a je nepřijatelné se šťourat v nekonzistentnostech či podezřelých obrázcích – máte navíc dovoleno libovolně skrývat zdrojová data s posvěcením rektora i prorektorů pro výzkum.[5]

Když se v senátu připomínkoval věcný záměr VŠÚ, doporučoval jsem, aby ředitel byl vybrán nezávislým externím subjektem zaměřeným na získávání a výběr zaměstnanců (executive search). Nalezení kandidáta na tak významný post se zpravidla neponechává náhodě. Prozatím se ve výběrových řízeních center recyklovali dosavadní ředitelé, a byť se má jednat o špičková světová pracoviště, nikdo použitelný se zvenčí nepřihlásil. Předkladatel ve vypořádání mé připomínky ale jen suše odpověděl „Veškerá výběrová řízení budou maximálně transparentní. Je samozřejmostí, že výběrové řízení na ředitele VŠ ústavu bude mezinárodní.“  Uvidíme tedy, kdy se v časopisech Nature či Science v rubrice „recruitment – careers“ začnou objevovat inzeráty na šéfa Catrin, co se tam bude dotyčnému nabízet a koho se nakonec podaří přilákat.


[1]  „Předpokládáme, že ředitel CISTu bude vybrán v transparentním a mezinárodním výběrovém řízení. Ani jeden ze stávajících ředitelů výzkumných center se tohoto výběrového řízení nezúčastní.“  I. Frébort, M. Hajdúch a R. Zbořil, Fámy o připravovaném vysokoškolském ústavu, 13.11.2018 https://www.zurnal.upol.cz/nc/reflexe/zprava-int/clanek/famy-o-pripravovanem-vysokoskolskem-ustavu/  

[2] https://www.zurnal.upol.cz/nc/reflexe/zprava-int/clanek/univerzita-planuje-vytvorit-nejsilnejsi-vedeckou-instituci-v-cr/

[3] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/14/roh/

[4] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/09/04/pohotovi-stavkovat-ale-za-co/

[5] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/17/data-nejsou-potvrzeno-s-kulatym-razitkem/