Jeden metr na UP

/TOMÁŠ FÜRST/

Se zájmem jsem si přečetl v denním tisku vyjádření tiskové mluvčí UP, že „Univerzita Palackého v Olomouci apeluje, aby držitel akademického titulu,  jenž byl doložitelně získán v rozporu s etickými pravidly, rezignoval na jeho užívání a na prospěch z něj plynoucí.“ Dle článku na Novinky.cz se rektor dopisem obrátil na komunistického poslance pana Zdeňka Ondráčka, aby se neoprávněně získaného akademického titulu vzdal.

Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by UP výše uvedený chvályhodný postup používala pouze selektivně, čekám, že se stejným dopisem pan rektor obrátí i na pana kolegu Zbořila, který v podkladech pro své profesorské řízení uvedl jako jeden z důležitých výsledků článek

Catalytic Efficiency of Iron(III) Oxides in Decomposition of Hydrogen Peroxide:  Competition between the Surface Area and Crystallinity of Nanoparticles,který je stále k nalezení zde. Článek obsahuje prokázaně zfalšované grafy. Etická komise UP dne 30. 5.2019 se přiklonila k názoru, že kolega Zbořil „byl iniciátorem úpravy obrazové přílohy“příslušného článku, celou dobu o ní tudíž věděl, ale nijak nekonal, a dále nepravdivě a účelově vypovídal před etickou komisí.

Jsem rád, že se UP konečně postavila k etickým otázkám čelem a jen pro jistotu bych chtěl požádat rektora, aby potvrdil, že zmíněný dopis kolegovi Zbořilovi skutečně poslal.